Wildcard + dobbelt dansk i Skien

Andreas Fadum Haugstad, 15.05.2018

JAJA Architects og Arkitema er valgt ut til å bidra i parallelloppdraget for Ibsenbiblioteket i Skien. I tillegg er det Oslobaserte Wildcard-kontoret Holt O’Brien engasjert i prosessen, i samarbeid med norske Gattaca, AP+E fra Irland og italienske De Gayardon Bureau.

JAJA Architects og Arkitema skal bidra med analyser og studier på lokalisering og innhold for prosjektet. Wildcard-teamet skal kartlegge potensialer for bærekraft, og hvordan Ibsens kunstnerskap kan påvirke arkitekturen.

Felles for mange av tilbyderne til parallelloppdraget var solid kompetanse og erfaring med urbanisme og byutvikling, men spesielt Arkitema hadde i tillegg fått med seg faglige tungvektere på utstillingsdesign, publikumsopplevelser og biblioteksfag.

Prosjektleder Gunn Marit Christenson sier at prosjektet nå går inn i en spennende fase, og er fornøyd med å ha fått svært kompetente team inn i prosessen med å skape et best mulig grunnlag for Ibsenbiblioteket. Det ønskede samvirket mellom bibliotek og innbyggertjenester har vært en godt utprøvd modell i Danmark, og det har blitt bygget opp en ekspertise knyttet til dette, sier Christenson.

Prosjektet vil bli unikt i norsk sammenheng, ved at det skal kombinere en rekke byfunksjoner inn i én og samme bygning, og både kunne fungere som en dagligstue for innbyggerne, samtidig som det skal være en internasjonal attraksjon i kraft av Ibsens forfatterskap. Det er utfordrende, komplekse og spennende ambisjoner, og av denne grunn ble prosessen med parallelloppdrag valgt.

Vinteren 2019 skal prosjektet gå inn i neste fase, med en plan- og designkonkurranse om utforming av bygningen. Om denne blir åpen eller lukket er enda ikke bestemt.

Parallelloppdraget skal sikre en åpen, kreativ og kompetent dialogform i utviklingen av grunnlaget for den kommende arkitektkonkurransen. Avgjørende spørsmål skal besvares: Hvor i sentrum vil bygningen best kunne innfri prosjektets ambisjoner? Hvor og hvordan vil prosjektet kunne løfte bylivet og attraksjonsverdien av Skien by? Hva betyr det for funksjonene som skal inn, å være i samspill med Ibsens forfatterskap? Hva slags premisser må til for å holde prosjektets potensialer åpne inn i arkitektkonkurransen, slik at konkurransegrunnlaget ikke utelukker muligheter?

Innspill til disse spørsmålene, og mange andre, vil konkretiseres frem mot sommeren, og resultatene fra parallelloppdraget skal stilles ut i Skien i juli.

Vi gratulerer Skien kommune og de utvalgte teamene, og håper at resultatene i denne prosessen kan bidra til å bringe arkitekter tidligere inn i prosjektutvikling andre steder i Norge, og fremheve arkitekten som premissgiver i utvikling av viktige samfunnsfunksjoner. Ibsenbiblioteket vil bli en spennende konkurranse neste år, og grunnlaget for dette starter nå.