Vil du være med å utvikle fremtidens byer og tettsteder?

03.12.2018

Prosjektlederstilling i Norske arkitekters landsforbund /​ Bylivsenteret


Norske arkitekters landsforbund (NAL) etablerte Bylivsenteret i 2016. Senteret rådgir kommuner i strategiske stedsutviklingsprosesser, hvor målet er å skape byer og lokalsamfunn hvor folk kan leve gode, sosiale og klimavennlige liv. Les mer om Bylivsenteret

Til prosjektlederstillingen søker vi deg som er samfunnsengasjert, har god faglig forståelse og strategisk sans. Du må også like å lede prosesser med mange aktører involvert, og ha evne å inspirere og gjøre andre gode.

Som prosjektleder i Bylivsenteret må du ha god arkitektfaglig innsikt, og inngående forståelse for stedsutviklingsprosesser og kjennskap til kommunenes utfordringer. Vi ønsker oss en person med gode formidlingsevner både skriftlig og muntlig, høyt engasjement og evne til selvstendig arbeid.

Du må enten ha sivilarkitektutdanning, master i arkitektur/landskapsarkitektur/ arealplanlegging/samfunnsplanlegging eller høyere utdanning i andre relevante fagområder. I tillegg ønskes minimum fem års arbeidserfaring fra det offentlige eller private aktører. Det er en fordel med erfaring fra organisasjonslivet og å ha arbeidet med kommuner/fylkeskommuner/stat.

Stillingen inngår i NALs fagavdeling, som består av 12 medarbeidere. Vi holder til i hyggelige lokaler i Josefines gate i Oslo, og er opptatt av å ha et åpent, engasjerende og utviklende arbeidsmiljø.

Ansvarsområder:
•    Bistå kommuner og andre med strategisk by- og tettstedsutvikling. Arbeidet krever kompetanse både på et overordnet og operativt nivå, og består av rådgiving, formidling, planlegging, gjennomføring og evaluering av ulike interne prosesser i kommunene.
•    Planlegge og lede ideverksted og seminarer med involverte aktører i ulike kommuner.
•    Være med på å videreutvikle Bylivsenterets virkeområder og NALs faglige profil.
•    Bidra i å utvikle kurs, ideverksted, konferanser, studieturer
•    Holde foredrag, skrive artikler og rapporter
•    Drive formidlingsarbeid, nettverksbygging og kontakt med andre faggrupper.

Stillingen vil innebære noe reisevirksomhet i Norge.

Søknadsfrist: 18. desember 2018.

Første runde med intervjuer blir i begynnelsen av januar.

Søknad med CV og referanser sendes på e-post til fagsjef Camilla Moneta.

For mer informasjon om NAL og stillingen, kontakt prosjektleder i Bylivsenteret Alf Waage  eller fagsjef Camilla Moneta.

Om NAL
Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell organisasjon som arbeider for å tydeliggjøre arkitektfagets samfunnsmessige betydning, bidra til et bærekraftig samfunn, bedre rammebetingelsene for arkitektur og fremme høy kvalitet i utøvelsen av faget. NAL har cirka 4200 medlemmer fordelt på 14 lokalforeninger. NALs sekretariat har 33 ansatte og holder til i Arkitektenes Hus sentralt i Oslo.

Om Bylivsenteret
NAL har etablert Bylivsenteret fordi vi ser et økende behov for en nasjonal aktør som på en effektiv måte kan bistå kommunene i deres arbeid med bærekraftig by- og tettstedutvikling.

Bylivsenteret er et tilbud til norske kommuner. Senterets viktigste funksjon er å gi faglige råd og praktisk bistand til kommuner og andre fagfolk, og fremme en bred og helhetlig forståelse av bærekraftbegrepet med et likeverdig forhold mellom sosial-, økonomisk og miljømessig bærekraft.