Utviklingen av kystbyen Ørnes er i gang

Mikael Lye, 15.10.2019

I september gikk startskuddet for en stor idédugnad for utviklingen av kystbyen Ørnes. Målsettingen er at Ørnes skal bli et godt lokalsentrum for innbyggerne i alle de ti bygdene i Meløy kommune.

Sammen ønsker politikere, administrasjon, næringsliv og befolkning å skape et lokalsamfunn hvor folk kan leve gode, sosiale og klimavennlige liv. Kystbyen Ørnes skal bli et sentrum i Meløy kommune som det er verdt å besøke. For å konkretisere dette har kommunen sammen med BYLIVsenteret valgt å benytte parallelloppdrag som metode, der tverrfaglige arkitektteam jobber parallelt med samme oppgave.

Etter en utlysning ble tre team valgt:

  • DRMA Arkitekter
  • Haugen/ Zohar arkitekter & White arkitekter
  • Juul/Frost Arkitekter

Arkitekteamene fikk gleden av ankomme Ørnes sjøveien med båt.

teamene-foran-svartisen-lite– Vi ble hentet i Bodø og fikk en helt uforglemmelig båttur langs den fantastiske Helgelandskysten, med hvite strender og spektakulære fjorder. Førsteinntrykket vi fikk da vi gikk i land på Ørnes var at det virket som om tettstedet hadde vendt havet ryggen og lukket seg inn i seg selv. Noe underlig siden alle vi møtte virket utadvendte og fulle av gode historier og kystkraft, sier Petter Grimm fra team DRMA.

Rådmann Adelheid Buschmann ledet det åpne folkemøtet, og grendelagene fra de ti bygdene i Meløy presenterte sine tanker og ønsker for fremtidens kommunesenter. Etterpå fordelte arkitektene seg på ulike bord hvor innbyggerne fikk komme med innspill til arkitektene og samtale om ting som opptok dem.

Dagen etter presenterte næringslivet og administrasjonens pågående planer og prosjekter. Arkitekteamene fikk supplert sin kunnskap med en spørsmålsrunde til administrasjon og politikere.

Skjermbilde 2019-10-15 kl. 14.32.11

– Vi ser frem til gode innspill og forslag gjennom denne måten å jobbe på. Parallelloppdraget gir oss som bor og arbeider her en helt annen mulighet til å jobbe sammen med ulike miljøer med unik kompetanse, til beste for hele meløysamfunnet, sier Adelheid Buschmann.

Teamene har fått presentert syv problemstillinger.

IMG_0646– De skal gi råd til hvordan havet og den fantastiske naturen kan definere og utvikle Kystbyen Ørnes, og hvordan både eksisterende og nye bygg og uterom kan sørge for både sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. I tillegg skal de vise oss hvordan vi kan jobbe sammen for hele Meløy, der alle bygdene er med å utvikle og styrke vårt felles kommunesenter og kommunen som hele, forteller Adelheid Buschmann.

Neste fase i parallelloppdraget er midtveisseminaret 21. og  tirsdag 22. oktober. Innbyggerne vil her kunne gi innspill til arkitektteamene.

Les mer om prosjektet på hjemmesiden til Meløy kommune

Foto: BYLIVsenteret og Meløy kommune.