Tre arkitektteam skal jobbe med Tangen sentrum

13.03.2020

Sambruk og inkluderende arkitektur, en grønn pollinerende allmenning og nye botilbud er blant temaene som kommunen håper parallelloppdraget skal gi gode svar på.

4. mars var det oppstart for parallelloppdraget som skal se på fremtidig utvikling av Tangen sentrum på Nesodden.

– Kommunen mottok i alt 34 tilbud. Alle tilbudene har vært av god kvalitet og det har for oss i evalueringsgruppen vært en fryd å lese gjennom alle idéer tilbyderne har hatt for den framtidige utviklingen av vårt sentrum, sier Marit Askbo i Nesodden kommune.

De tre arkitekteamene som er valgt ut til å delta er:

  • SPOL arkitekter/Atsite/Kreutz&co/Rambøll
  • JAJA arkitekter/BOGL/Studio Ellefsen
  • LieØyen arkitekter/Maurus Schifferli/Karl Otto Ellefsen/Skapa/Bybonden med flere

Gjennom parallelloppdraget ønsker kommunen blant annet forslag til lokalisering av flerbrukshall, svømmehall og kulturarena. I tillegg utreder kommunen fremtidig skolestruktur og vil derfor bruke denne prosessen til å undersøke ulike alternativer knyttet til en mulig utvidelse av eksisterende ungdomsskolen.

– Kombinasjonen av mange nye funksjoner og begrenset plass åpner opp for spennende løsninger knyttet til sambruk og inkluderende arkitektur. Vi gleder oss til å følge prosessen videre og mener dette har potensial til å bli et nasjonalt forbilde, sier Alf Waage i BYLIVsenteret.

Les mer hos Nesodden kommune

Foto: BYLIVsenteret