Tre arkitektteam i gang med sentrumsutvikling i Elnesvågen

Perann Sylvia Stokke, 14.05.2018

Elnesvågen sentrum i Fræna kommune ligger naturskjønt til i et vakkert kulturlandskap 20 km nord for Molde, men er i dag preget av biltrafikk, store asfaltflater, lange avstandar og dårlige gangforbindelser.

Onsdag 2. mai ble det arrangert oppstartsseminar i parallelloppdraget om nye Elnesvågen sentrum. Hele 21 team leverte inn tilbud i parallelloppdraget og disse tre teamene er valgt ut:

  • Fragment as, Snøhetta as, Formløs architecture as (Wildcard) og K-Næss as
  • Ghilardi + Hellsten Arkiteker og Norsam AS
  • Oslo Works AS, KOHT Arkitekter AS, (Wildcard) Asplan Viak AS

- Med sammenslåingen av Fræna og Eide kommune er det viktig at kommunesenteret framstår som framtidsrettet, inkluderende og trygt, seier saksbehandler og arkitekt Ingvild Gjerdset, i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Fræna kommune gjør dette arbeidet i samarbeid med og med prosjektstøtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune sitt Tettstadprogram.

I tillegg til fysisk utforming av torg og gater, skal parallelloppdraget vise hvordan det kan legges til rette for en i økonomisk, sosial og miljøvennlig bærekraftig utvikling. Oppdraget skal blant annet se på sambruk mellom barneskole, idrett og kultur, og legge til rette for god folkehelse og underbygge kollektivtilbudet. I tillegg skal de tre teamene komme med forslag til gjennomføring og trinnvis utbygging.

Tettstedet står også foran en utbygging med mange interessante prosjekter, og deltakerne i parallelloppdraget skal se på lokalisering og sambruk.

Øystein Bull-Hansen, fagansvarlig i BYLIVsenteret, er kommunens rådgiver i prosessen og bistår i gjennomføringen av parallelloppdraget. Han deltar også i vurderingsgruppen.

– Det blir en spennende utfordring å se på hvordan kontakten med fjorden kan styrkes samtidig som man beholder karakteren til det vakre kulturlandskapet, sier Bull-Hansen. 

IMG_2259IMG_2259

På oppstartsseminaret ble det inngått kontrakter mellom kommunene og de utvalgte teamene. Det var befaring i Elnesvågen, møter med ordfører, kommunerepresentanter og fylkeskommune og arkitektene presenterte seg og sine team. På kvelden ble det gjennomført idédugnad med de samme deltakerne samt det lokale næringsliv, idrettsmiljøer og huseiere. Dagen etter var det lagt opp til møter med arkitektteamene etter behov samt egentid. 

Midtveisseminar arrangeres 13. juni og innlevering og sluttseminar 12. september. Sluttseminaret vil være et åpent møte hvor innbyggerne inviteres til å delta.

IMG_2252IMG_2252

Foto: Ingvild Gjerdset og Linn Eidem Myrstad.