Tjenesteutvikling innen helse og omsorg bidrar til stedsutvikling

Øystein Bull-Hansen, 28.06.2019

Gjennom å utvikle helseknutepunkt istedenfor tradisjonelle helsehus, vil Drammen kommune skape gode lokalsentra i bydelene. De forstår at helse, trivsel og sosial kontakt i nærmiljøet henger tett sammen.

Se video med planrådgiver Maria Bergli og plansjef Lene Basma i Drammen kommune som samarbeider tett med utviklilngen av de nye helseknutepunktene.

Hvordan kan man utvikle et bydelssenter som også er et helseknutepunkt?

Løsningen vil være ulik fra sted til sted avhengig av hva som ligger sentralt i bydelen fra før, og som det er naturlig å bygge videre på. Det kan være lett å videreutvikle eksisterende institusjoner, men det er ikke nødvendigvis en god ide. Ofte vil en skole eller butikk ligge mer sentralt i bydelen og skape mer liv. På Gulskogen i Drammen har de valgt et område i tilknytning til skolen. Der er det jo svært mange som tilbringer mye tid allerede, så muligheten for å skape byliv er meget god. i tillegg til en stor skole er området i dag preget av mye småindustri, og godt etablerte boligområder i gangavstand. Området rundt det nye bydelssenteret er planlagt bygget ut med nye boliger.

Både Helse, byplan og eiendomsvirksomheten i Drammen samarbeider tett i prosessen med Gulskogen. Tre arkitektkontor har sammen utarbeidet en mulighetsstudie som viser hvordan helsefunksjonene og ulike boligtyper kan flettes inn i en urban og grønn struktur som knytter skole, helse og boliger sammen med kafe og kulturaktiviteter.

Helseknutepunkt Drammen er et av eksemplene i den nye håndboka i aldervennlig stedsutviklig som Norske arkitekters landsforbund har utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet.

I håndboka kan du lese mer om utvikligene av helseknutepunktene i Drammen kommune og et intervju med Maria Bergli.

Skjermbilde 2019-06-05 kl. 14.03.20Last ned Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling