Tjenester

09.08.2016

Kommunene som henvender seg til BYLIVsenteret skal få faglige råd og bistand i sine prosesser, enten fra ansatte i NAL eller eksterne fagrådgivere tilknyttet senteret. De første timene vil alltid være gratis. Etter dette avtales eventuell videre bistand og omfanget av denne. Senteret skal kunne gi råd og bistand i alle faser, fra planlegging til gjennomføring og drift.

Eksempler på hva vi kan bistå med:

• Foredrag, kurs, verksteder og opplæring.

• Utvikling av visjoner og gjennomføringsstrategier gjennom parallelloppdrag,
   konkurranser, verksteder og lignende. 

• Gjennomføre arkitektkonkurranser.

• Gi råd om hvordan man kan styre kommunale investeringer mot sentrum.

• Etablere kontakt mellom kommuner og relevante fagfolk.

• Bevisstgjøre kommunen om hvilke roller de kan ta i byutvikling.

• Gi råd om samordning og samlokalisering av kommunale institusjoner og arbeidsplasser
   i sentrum.

• Drøfte samspill mellom kommune og utbygger.

• God og effektiv medvirkning fra befolkning, frivillighet og næringsliv,
   som skaper folkelig engasjement og ivaretar ildsjeler.

• Gi råd om bruk av temporære tiltak.