Fjellet og kirken preger det nye Nesbyen sentrum. Illustrasjon: DRMA m.fl.

i

Ti anbefalinger for Nesbyen

Perann Sylvia Stokke, 29.09.2017

Nes kommune har nylig gjennomført et parallelloppdrag for å videreutvikle kommunesenteret sitt.

- Kommunen må ta styringen, være tilrettelegger og bygge en felleskultur for samarbeid og handling, og legge aktivt til rette for gjennomføring i samarbeid med grunneiere, næringsliv og andre.

Dette var en av de ti anbefalingene til Nes kommune etter parallelloppdraget. Parallelloppdraget for Nesbyen sentrum er gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom Nes kommune, næringslivet i Nesfjella og hytteeierne. Grunneiere og befolkningen har medvirket. Norske arkitekters landsforbund ved BYLIVsenteret har bistått og vært en faglig sparringspartner.

To tverrfaglige arkitektteam ble valgt ut etter en åpen utlysning til å gjennomføre parallelloppdraget:

DRMA fra Drammen i samarbeid med Schauman & Norgren fra Finland og Sverige, Everyday Studio fra Danmark og Norge, Papirbredden Innovasjon fra Norge og Masu Planning fra Danmark og Finland.

Arkitema Architects samarbeidet med Dronninga landskap, Vista Analyse og Zenisk, alle fra Oslo, Norge.

Vurderingsgruppen har, på bakgrunn av en grundig evaluering av de to forslagene, samt diskusjoner underveis, kommet frem til noen klare råd og anbefalinger til kommunen.

Vurderingsgruppens 10 råd til kommunen:

  1. Kommunen må ta styringen, være tilrettelegger, bygge en felleskultur for samarbeid og handling, og legge aktivt til rette for gjennomføring i samarbeid med grunneiere, næringsliv og andre.
  1. Utvikle et ”Kulturkompass for Hallingdal.” Et kulturelt informasjonssenter og møtested mellom lokalbefolkningen, hyttefolket og besøkende som både inneholder et tidsriktig bibliotek og turistinformasjon.
  1. Rust opp byrommene, Rukkedalslvegen og Alfarvegen, og la Afarveien vise veien fra Kirken til Gamle Nes og Rukkedøla.
  1. Ta vertskapsrollen, bygg en sterk servicekultur, frem lokal mat og mattradisjoner og tilby opplæring i å lage mat.
  1. Gjør Nesbyen og dens særpreg mer synlig, også fra Rv7.
  1. Ta hyttenesningen med på laget, kartlegg deres behov og knytt fjellet tettere til sentrum.
  1. Legg aktivt til rette for arrangement og aktivitet i sentrum.
  1. Gjøre Nes til en nasjonalt ledende terrengsykkeldestinasjon med en sterk lokal sykkelkultur.
  1. Møt den nye Ringeriksbanen i 2024 med attraktiv adkomster til fjellene og sentrum.
  1. Driv frem en klimavennlig utvikling av bygg og transportmidler.


NAK 487 Nesfjella til sentrum - forside

Last ned evalueringsrapporten