Strategisk byledelse som verktøy

03.09.2019

Hvordan kan man bruke byene som løftestang for samfunnets utvikling og hvordan kan man gi retning og få det beste ut av stedets potensial? Lars Fjendbo Møller fra Dansk arkitektursenter kommer til BYLIVkonferansen 2019.

DAC (Dansk Arkitektur Center) har i åtte år tilbudt etterutdanning i strategisk byledelse for kommunale toppledere, politikere og plansjefer. Nå har snart alle kommuner i Danmark deltatt, og DAC sitter med erfaringer og gode eksempler på byer som har brukt strategisk byledelse som verktøy. 

Strategisk byledelse er samspillet mellom politisk og administrativ toppledelse, som skaper beslutninger om utvikling og transformasjon av byer basert på kunnskap om samfunnsutvikling, stedets muligheter og identitet, forteller Lars Fjendbo Møller.

Hør Lars Fjendbo Møller og lær mer om strategisk byledelse på BYLIVkonferansen 2019, Tønsberg 17. +18. september

Hvorfor bør byene bruke strategisk byledelse som verktøy?

Lars_FjendboFjendbo peker på at arbeidsplasser og skattegrunnlag ikke kommer av seg selv.

– Kommunene er i høy grad selv ansvarlige for å utvikle, posisjonere og styrke sitt lokalområde. Samtidig rommer byutviklingen et potensiale for å løfte hele kommunens utvikling. Det er toppledelsens ansvar å skape best mulige rammer for vekst og velstand lokalt, og sikre velferd og gode forutsetninger for livskvalitet.

Aalborg viser vei

Fjendbo trekker fram Aalborg kommune som et godt eksempel på en kommune med en klar strategisk retning. Byen vil være Danmarks beste by for utdanning.

– Tanken er, at det strategiske fokus på studentene ikke bare vil styrke universitetene, men også næringslivet, bylivet og bosettingen. Hvis de ikke lykkes med å være en god universitetsby, så er nesten alt annet likegyldig. Og det er ikke bare noe kommunen sier, det er også noe de praktiserer. De viser det til og med tydelig i bybildet.

Ålborg har omdannet deres tidligere industrihavn til en attraktiv rekreativ havnefront, hvor de på noen av kommunens dyreste kvadratmetre har valgt å bygge studentboliger og har åpnet en filial av universitetet.

– Samtidig arbeider kommunen målrettet med ledelse på flere nivåer, fra politikerne til prosjektlederne. Alle  arbeider mot den samme visjonen, på tvers av forvaltningen, avslutter Fjendbo Møller.

BYLIVkonferansen 2019 - se programmet og meld deg på

 

Lars Fjendbo Møller
Seniorprosjektleder, DAC (Dansk Arkitektur Center)

Lars er utdannet kulturgeograf med fokus på byplanlegging. Som geograf har Lars bred kunnskap om kommunenes utvikling og de mange perspektiver og hensyn byplanlegging fordrer.

Hos DAC er Lars seniorprosjektleder og jobber bredt med utvikling og formidling av kunnskap om byplanlegging, -prosesser, og -trender. Lars er bl.a. ansvarlig for kompetanseutviklingsforløpene Strategisk byledelse for kommunale toppledere.

Foto øverst: Aalborg havnefront, hvor kommunale direktører hører om utviklingen i byen. Foto: Lars Fjendbo Møller