Illustrasjon: Asplan Viak

i

Steinkjer – en mer levende småby

18.12.2020

Steinkjer har store utviklingsmuligheter innenfor rammene som gjenreisingsarkitekturen setter. – Det har vært en spennende prosess å få tre arkitektteam utenfra til å se på oss og komme med gode råd for fremtidig utvikling av byen, sier ordfører Anne Berit Lein.

Ved sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylke ble Steinkjer valgt som administrasjonssenter for det nye Trøndelag fylke. Steinkjer kommunes omdømme og Steinkjer sentrums attraktivitet er viktige faktorer for å sikre en langsiktig positiv utvikling som administrasjonssenteret i Trøndelag. Kommunens slagord er Steinkjer – åpen, lys og glad.

Arbeidet med å utvikle administrasjonssenteret Steinkjer ble koblet på arbeidet med attraktivitet og omdømme. Prosjektet ble delt inn i fem tema: levende bysentrum, universitetet og byen, arrangementsbyen, administrasjonssenteret og omdømme/rekruttering. Innen tema «Levende bysentrum» var det satt av midler til en mulighetsstudie for bedre byrom. Etter gode råd fra BYLIVsenteret, ble dette endret til et parallelloppdrag.

Skjermbilde 2020-12-18 kl. 11.37.55Skjermbilde 2020-12-18 kl. 11.37.55

I utlysningen av parallelloppdraget ønsket Steinkjer kommune seg en mer levende småby og en by med sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft i alle deler. Det kom inn 19 tilbud fra ulike konsulentteam hvorav tre ble valgt ut til å delta (Asplan Viak, edit/atelier, Sanden Hodnekvam og KOHT Arkitekter og Nordic — Office of Architecture). Teamenes arbeid pågikk første halvår 2020.

Skjermbilde 2020-12-18 kl. 11.20.12Skjermbilde 2020-12-18 kl. 11.20.12

Kommunen identifiserte fem grupper av problemstillingen som alle team skulle besvare:  Grønn mobilitet, Handel og byliv, Boliger, arbeidsplasser og sambruk i sentrum, Nyetableringer og arealutnytting og Gjennomføringsstrategi og utbyggingsetapper. Videre ble tre fordypningstema delt ut til hver av teamene:

  • Asplan Viak: Jernbaneområdet som trafikknutepunkt og overgangen Sørsia/Sørsileiret
  • Nordic — Office of Architecture: Bedre byrom for mer grønn mobilitet
  • edit/atelier, Sanden Hodnekvam og KOHT Arkitekter: Kapasitet for konferanse, overnatting, kontor, fortettingspotensiale, høyder, typologi.

Det ble avholdt oppstartseminar, midtveisseminar og sluttseminar. Vurderingskomiteens rapport ble ferdigstilt i oktober.  Mikael Lye og Øystein Bull-Hansen., BYLIVsenteret/Norske arkitekters landsforbund har vært rådgivere for kommunen i prosessen og ledet vurderingskomiteen.

Last ned og les rapporten (43 MB)

Skjermbilde 2020-12-18 kl. 11.16.47 

- Forslagene fra de tre arkitektteamene, og de 10 rådene fra vurderingskomiteen, vil være viktige grunnlag når vi nå skal arbeide framover med å utvikle byen vår. Jeg håper at vi om kort tid vil se at de enkleste tiltakene allerede gjennomføres, sier ordfører Anne-Berit Lein.

Skjermbilde 2020-12-18 kl. 11.40.17Skjermbilde 2020-12-18 kl. 11.40.17

Illustrasjon: edit/atelier, Sanden Hodnekvam og KOHT Arkitekter

 

Relaterte artikler:

Gode innspill til videreutvikling av Steinkjer

Parallelloppdrag – arena for nyskaping og innovasjon innen byutvikling og planarbeid