Fra venstre: Alf Waage, prosjektleder i BYLIVsenteret. Alexandria Algard, president i NAL. Øystein Bull-Hansen, fagansvarlig i BYLIVsenteret. Foto: Kjetil Husebø.

i

Statsbudsjettet 2018 - to millioner kroner til BYLIVsenteret

Kjetil Husebø, 23.11.2017

Forhandlingene om neste års statsbudsjett er ferdig, og Norske arkitekters landsforbund (NAL) ligger inne med to millioner til sitt arbeid med BYLIVsenteret.

— Arkitektur og by- og stedsutvikling er verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver og store utfordringer, som klima og eldrebølgen. Det er gledelig at regjeringen og støttepartiene ser viktigheten av god arkitektur og god by- og stedsutvikling, samtidig som de ser at kommunen trenger støttespillere. En av hovedoppgavene til BYLIVsenteret er å bistå kommunene med å gjennomføre gode stedsutviklings-prosesser og bli bedre bestillere av arkitekt og planleggerkompetanse, sier Alexandria Algard, president i NAL.

Siden oppstarten i 2016 har BYLIVsenteret bistått nærmere 40 kommuner med faglig råd og veiledning, samt bistand i forbindelse med gjennomføring av parallelloppdrag og andre stedsutviklingsprosesser. Midlene over statsbudsjettet sikrer at NAL kan opprettholde og videreutvikle tilbudet.

Nettsiden til BYLIVsenteret 

Les også "Ett år med Bylivsenteret"