Foto: Kenneth A. Balfelt team.

i

Sosial byutvikling

Annicken Vargel, 31.10.2018

Kenneth A. Balfelt er kunstner og arbeider med stedsutviklingsarbeid og marginaliserte samfunnsgrupper i sosialt orienterte kunstprosjekter. På BYLIVkonferansen i Ulsteinvik gjorde foredraget hans sterkt inntrykk på mange, med innblikk i arbeidsmetoder og noen av prosjektene han engasjerer seg i.

- Jeg ble for utålmodig til å «redde verden» med alminnelig kunst, sier Kenneth A. Balfelt om hvorfor han beveget seg fra mer tradisjonell kunst til sosialt engasjement og byutvikling.

Med en rimelig fri arbeidsmetode, oppnår han innpass – og samarbeid – med grupper i samfunnet som ofte ikke blir hørt når byen skal endres. Et av prosjektene Balfelt fortalte om i Ulsteinvik, var Enghave Minipark. Oppdraget hans begynte i 2010, da Enghave Plads skulle graves opp i forbindelse med utbygging av Københavns nye t-banering. På plassen hadde blant annet en gruppe med 30 – 100 øldrikkere tilholdssted og sosialt nettverk, og kommunen visste at om disse ikke ble gitt et alternativ, så ville de finne seg et nytt møtested på egenhånd – et sted som ikke nødvendigvis var egnet og dermed raskt ville utløse naboklager.

Les hele artikkelen på arkitektur.no