Ill. Planforum arkitekter og Landskaperiet

i

Skolen og byen spiller sammen i Mysen

Perann Sylvia Stokke, 25.06.2019

Teamene som deltok i parallelloppdraget skulle vise hva en skole og et svømmeanlegg kan tilføre byen, og hvordan det kan skapes synergier og sambruk med andre offentlige og private funksjoner.

Eidsberg kommune i samråd med BYLIVsenteret i Norske arkitekters landsforbund, så at et mulighetsstudie gjennomført som et parallelloppdrag ville gi kommunen gode innspill, tanker og ideer fra flere arkitektteam for å gi kommunen et godt beslutningsgrunnlag for neste fase.

mysen sentrummysen sentrummysen sentrummysen sentrum

Arkitektteamene fikk følgene utfordringer:

1. Få et godt underlag for valg av lokalisering for «skoletomt og
svømmehall»
2. Få innspill og ideer til utarbeidelsen av rom- og funksjonsprogram
til neste fase i prosjektet gjennom sambruk og synergier med
eksisterende funksjoner i byen
3. Få innspill på hvordan bærekraftprinsipper kan gi føringer for videre
utvikling av prosjektet

Med utgangspunkt i kommunens rammeavtale ble fire team
forespurt om å delta, tre takket ja.

TEAM 1
”Mulighetsstudie Nordre Mysen”
Multiconsult, LINK arkitektur, Halvorsen & Reine arkitekter

TEAM 2
”Svømmehallen i byen i skolen i byen
- Mulighetsstudie Nordre Mysen”
Rambøll, Rolvung og Brøndsted arkitekter

TEAM 3
”Liv i sentrum - Mulighetsstudie
Svømmehall/ Skole Mysen sentrum”
Planforum arkitekter, Landskaperiet

Skjermbilde 2019-06-24 kl. 13.34.15Skjermbilde 2019-06-24 kl. 13.34.15 

Illustrasjon av hvordan skolen kan bruke andre funksjoner og lokaler i byen. Ill: Planforum og Landskaperiet.

Det ble gjennomført tre seminarer i parallelloppdraget, med oppstart 7. februar og avslutning 23. april. Seminarene ga mulighet for åpen dialog mellom teamene, politikere, næringsliv, frivilligheten og kommunen med utveksling av ideèr og erfaringer. Resultatene fra parallelloppdraget ble presentert som en utstilling på biblioteket på Kulturtorget i Mysen fra 3. mai til 20. mai.

Det ble nedsatt en vurderingsgruppe som skulle sikre forankring og gjennomføringskraft. Vurderingsgruppen har gått gjennom teamenes forslag, deltatt på alle seminarene i parallelloppdraget, gått gjennom alle innspill fra deltagerne på seminarene og befolkningen for øvrig og utarbeidet denne rapporten. Rapporten inneholder anbefalinger til kommunen for gjennomføring.

Erik_Unaas– Underveis har prosjektet blitt så mye mer enn et Mysenbad, dette er et stort byutviklingsprosjekt! Svømmehallen skal fortsatt bygges først, men vi ser nå konturene av en stor og en ny bypark som bidrar til en fin utvidelse av sentrum, en framtidig sentrumsskole og andre funksjoner som vi knapt har tenkt på så langt, sier Erik Unaas, ordfører i Eidsberg kommune.

 

 

Last ned vurderingsrapporten

Skjermbilde 2019-06-25 kl. 16.35.51

Last ned rapporten (PDF)