Foto: Kalle Punsvik

i

Samspill i Narvik

04.11.2020

250 deltakere deltok fysisk eller digitalt på Bylivkonferansens to dager i Narvik. Temaet for 2020-konferansen var «samspillets kunst – inkluderende stedsutvikling».

Konferanseprogrammet og foredragsholdernes innlegg tok utgangspunkt i disse to problemstillingene: Hvordan kan vi få til bedre samspill i by- og stedsutviklingen, både innad i kommuner og i regioner som helhet? Hva skal til for å lykkes i samspillets kunst?

Etter at Narviks ordfører og representant fra Sametingets hadde ønsket deltakerne velkommen til malmbyen, innledet Ove D. Jakobsen, professor i økologisk økonomi og etikk på Nord universitet, den faglige delen av konferansen med å fremme utopitenkning som et alternativ til vekstparadigmet med konkret referanse til lokal samfunnsplanlegging og stedsutvikling.

ill1ill1
Rune Edvardsen, ordfører Narvik kommune,
Eirik Larsen, Sametingsrådet og Ove Jakobsen

Øystein Bull-Hansen, en av grunnleggerne av BYLIVsenteret, fulgte opp med å se dette i lys av BYLIVsenterets metode og strategi for å styrke kommunene som endringsagenter. Et godt eksempel på en proaktiv kommune er Meløy kommune i Nordland som etter å ha gjennomført parallelloppdrag for «Kystbyen Ørnes – sammen for Meløy» har gått til det skritt å ansette egen kommunearkitekt. Fungerer det? Det kan se sånn ut.

ill3aill3a
Navid Navid, arkitekt MNAL og kommunearkitekt, Meløy kommune, Adelheid Buschmann Kristiansen, kommunedirektør Meløy kommune og Øystein Bull-Hansen, stedsutvikler.

Vertskommunen Narvik kunne på sin side fortelle om sine mange jern i ilden i utviklingen av Narvik som by og regionsenter, blant annet gjennom arbeidet med en kommuneplan for det som tidligere har vært tre kommuner. Historien om samarbeidet mellom kommunen og næringslivet for å realisere sentrumsprosjektet «Det fjerde hjørnet» som i dag huser museum, turistinformasjon, bibliotek og banklokaler, illustrerte samspillets kompleksitet og verdi.

ill2ill2
Roger Bergersen, administrerende direktør, Forte Narvik og Marianne Dobak Kvensjø, enhetsleder areal og samfunnsutvikling, Narvik kommune

Samspill og samarbeid var også tema for innleggene fra Nordland og Rogaland fylkeskommune som satte spørsmål ved fylkeskommunens rolle og handlingsrom som støttespiller for kommunene.

heidi og olaheidi og ola
Heidi Ramsvik, stipendiat NMBU, Nordland fylkeskommune,
Ola Saua Førland, prosjektleder, Rogaland fylkeskommune

Årets konferanse var også arena for å presentere den statlige Attraktiv by-prisen. Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling belønner høy kvalitet i planlegging og gjennomføring av slik utvikling. I kåringen legges det vekt på de tre dimensjonene ved bærekraftbegrepet: økonomisk, sosial og miljømessig. Juryens leder innledet med å fortelle om juryens arbeid med å bli kjent med årets nominerte kommuner; Hamar, Porsgrunn og Straumen i Inderøy kommune. Straumen med sine 1800 innbyggere er årets vinner, og vi fikk høre ordføreren fortelle om utviklingsprosjekter og samarbeidsprosesser som har ført fram til nominasjonen som Attraktiv by.

Dette var også tema for konferansens andre dag da hele 13 finalister og prisvinnere fra perioden 2015-2020, samt fagjuryen delte sine erfaringer med å skape attraktive byer og steder, og fortalte om hvilke tiltak de mener har hatt størst effekt. 

ill5ill5
Alexandria Algard, arkitekt MNAL og juryleder, Statens pris for Attraktiv by og Ida Stuberg, ordfører, Inderøy kommune

I likhet med tidligere år ble det også arrangert parallelle sesjoner hvor det var mulighet for deltakerne i gå i dybden på tema som belyste konferansens overordnede tematikk. 

 

para2para2
Mike Fuller-Gee ledet sesjonen om inkluderende stedsutvikling

Konferansen ble gjennomført i henhold til gjeldende smittevernregler og tilrettelagt for både digital og fysisk deltakelse. Til tross for tekniske problemer med strømmingen har tilbakemeldingene på det faglige innhold vært gode. Mange satte også pris på å muligheten for endelig å kunne møtes på tvers av sektorer og fagbakgrunn rundt temaet stedsutvikling. Vi er alle stedsutviklere!

BYLIVkonferansen 2020 ble arrangert av BYLIVsenteret i Norske arkitekters landsforbund i samarbeid med Nordland fylkeskommune og Narvik kommune. Distriktssenteret og Kommunal- og moderniseringsdepartementet var viktige bidragsytere.

Takk til alle som kom og alle som bidro!

Se programmet her

Alle foto: Kalle Punsvik

bilde4