Byutviklingsprosjekt for Fosnavåg

Parallelloppdraget har gitt kommmunen og innbyggerne i Fosnavåg gode ideer og visjoner for hvordan de kan utvikle lokalsamfunnet sitt fremover, De ulike temaene som har vært diskutert har provosert, skapt debatt og på dette grunnlaget bidratt til engasjement hos politikere og innbyggere

Kyrksæterøra: Et levende sentrum – det miniurbane miljø

Gjennom parallelloppdraget har kommunen fått et nytt blikk på Kyrksæterøra, som blir sentrum i den nye kommunen Heim. Evalueringsrapporten er en viktig del av grunnlagsmaterialet for områdereguleringen som nå skal igangsettes.

Utvikling av Stasjonssida i Kongsvinger

Gjennom parallelloppdraget "Utvikling av Stasjonssida i Kongsvinger" har kommunen fått inn forslag til hvordan Stasjonssida kan utvikles for å styrke Festningsbyen Kongsvinger og å bli en vital bydel som bygger opp under intensjonene og målene i Kongsvinger 2050.

Nye Nittedal sentrum - en kompakt småby

Fire arkitektteam deltok i parallelloppdraget om ideer til hvordan Nittedal sentrum kan forvandles til en moderne småby.

Byutviklingsgrep for Kongsvinger

Utviklingen av Midtbyen er en sentral brikke for å oppnå målsettingene i kommunenes langsiktige byutviklingsstrategi - Kongsvinger2050.

Ti anbefalinger for Nesbyen

Nes kommune har gjennomført et parallelloppdrag for å videreutvikle kommunesenteret sitt.

Framtidsvisjonar for den urbane fjordlandsbyen Sandane

Gjennom parallelloppdraget har kommunen fått gode innspel og konkrete løysningsforslag for korleis utvikle Sandane til ein meir attraktiv og berekraftig tettstad.

Tromsø nytenker sin områdeutvikling

Parallelloppdraget for Nordbyen som ble avsluttet høsten 2016 har gitt impulser til å nytenke måten Tromsø kommune driver områdeutvikling på.

 

Siden er under utvikling

De resterende prosjektene publiseres forløpende