Parallelloppdrag – utforming av ny bydel i Bodø

10.10.2019

Bodø kommune inviterer til konkurranse for gjennomføring av parallelloppdrag for tverrfaglige prosjektgrupper innen arkitektur og planlegging for utforming av ny bydel i Bodø.

Hensikten med parallelloppdraget er å få gjennomarbeidede ideer som skal danne grunnlaget for planforslaget til kommunedelplanen for ny bydel. Det skal være lett å videreføre resultatet av oppdraget til det videre planarbeidet. Det er viktig at ideene er basert på de forutsetningene og premissene vi har lagt til grunn, og idéforslaget vil bli vurdert opp mot disse.

Les mer om parallelloppdraget på nettsidene til Norske arkitekters landsforbund