Parallelloppdrag - Tangen sentrum, Nesodden

Perann Sylvia Stokke, 14.01.2020

Parallelloppdraget skal gi kreative og realistiske innspill til en helhetlig utvikling av Tangen sentrum til et attraktivt og klimavennlig møtested for hele kommunen.

Nesodden kommunen ønsker å tildele tre kontrakter for gjennomføring av parallelloppdrag. Parallelloppdraget skal bidra til kommunens arbeid med visjoner, fremtidsbilder og gjennomføringsstrategi for utviklingen av sentrum, og danne grunnlag for kommunens arbeid med en områdeplan for nye Tangen sentrum. Kommunen vil benytte prosessen og bidragene til å skape oppmerksomhet rundt det forestående planarbeidet, samt til å engasjere til debatt blant administrasjon, politikere, innbyggere, utbyggere og næringsliv. 

Oppdraget honoreres med kr 500.000,- per team. 

Frist for å komme med tilbud er 6. februar 2020. 

Det vil bli vektlagt om leverandøren har knyttet til seg en eller flere medlemmer av et Wildcardkontor. Wildcardkontor kan selvsagt søke alene, eller sammen med et mer etablert kontor, om nødvendig. Vær oppmerksom på at kommunen etterspør relevante referanseprosjekter. 

Nesodden kommune benytter BYLIVsenteret i Norske arkitekters landsforbund (NAL) som prosessveileder i gjennomføringen av parallelloppdraget.

Parallelloppdraget er delfinansiert av Akershus fylkeskommune.

Last ned konkurransegrunnlag 

Last ned oppdragsbeskrivelse 

Se fullstendig utlysning på Doffin