Parallelloppdrag – arena for nyskaping og innovasjon innen byutvikling og planarbeid

03.04.2020

Ett av teamene i parallelloppdraget i Steinkjer er består av tre unge, nyetablerte arkitektkontorer (wildcard).

– Forhåpentligvis kan vi se ting på en litt annen måte og komme med andre innfallsvinkler, sier John Sanden fra Sanden + Hodnekvam Arkitekter.

Teamet består av de tre unge arkitektkontorene Sanden + Hodnekvam, Edit Atelier og KOHT. De to andre teamene er Asplan Viak og Nordic, som er noen av de største i bransjen med flere hundre ansatte hver. Det er første gang at et rent wildcardteam vinner en prekvalifiseringsrunde og slår de mer etablerte konkurrentene.

– Vi er tre små kontorer som forstår hverandre, samtidig som vi har litt forskjellige faglig bakgrunn og dermed også utfyller hverandre ganske bra. Det er inspirerende å jobbe sammen med så flinke folk og det blir spennende å se det ferdige prosjektet, sier Ingvild Hodnekvam fra Sanden + Hodnekvam.

Steinkjer kommune har invitert til parallelloppdrag om utvikling av Steinkjer sentrum. Parallelloppdraget skal gi ideer for programmering og utforming av byrom, trafikkmønster, parker og ny bygningsmasse. Oppstartsseminar og midtveisseminar er gjennomført, og nå jobber teamene mot levering 12. mai.

Er det noen fordeler med å være et rent wildcardteam fremfor å samarbeide med et mer erfarent team?

– Det er fordeler og ulemper med begge deler. Vi har samarbeidet med mange mer etablerte større kontor også, som kan være lærerikt. Det er spennende å samarbeide med andre små og unge kontor og se hvordan de nærmer seg en slik oppgave. Vi er tre kontor som alle er ganske små. Da har vi lite administrasjon og kan bruke mye tid på prosjektene fremfor å organisere og delegere oppgaver, forteller John Sanden.

– Alle ønsker å få til et skikkelig bra prosjekt, det er inspirerende. Det er et stort personlig engasjement og alle tre kontor har høye ambisjoner for prosjektet og prioriterer det høyt. Forhåpentligvis kan vi se ting på en litt annen måte og komme med andre innfallsvinkler enn de større kontorene, sier Kenneth Lønning fra KOHT. 

Han peker på at det er viktig med variasjon i kontortyper.

– Det mange forskjellige typer arkitektkontor, og det er fint at andre kontor enn bare de største slipper til. Vi tror det er viktig for kvaliteten på parallelloppdragene at de små kontorene også inkluderes. Det er viktig at konkurransene ikke favoriserer de største kontorene, men at det er oppgaveforståelsen, de faktiske løsningene og kvaliteten på tidligere prosjekter som avgjør, ikke antall ansatte og økonomisk kapasitet.

thumbnail_IMG_5207 2thumbnail_IMG_5207 2thumbnail_IMG_5207 2thumbnail_IMG_5207 2Prosessbilde fra Edit Ateliers kontor. Gauthier Durey og Eric Reid, begge partnere. Foto: Linn Runesson

Hvordan samarbeider dere om prosjektet? Er det noe som er annerledes nå med situasjonen rundt Covid-19?

– Vi rakk heldigvis å ha flere møter og komme godt inn i prosjektet før barnehagene stengte og vi måtte isolere oss. Vi diskuterer alle deler av prosjektet og fordeler litt ansvar og deler av prosjektet i forhold til kjernekompetansen i hvert enkelt firma. Vi har nå, som de fleste andre, prosjektmøter på Teams. Det fungerer ganske bra, og det er på mange måter enda lavere terskel for å ta en prat om forskjellige aspekter i prosjektet. Edit Atelier har bygget en stor modell av hele Steinkjer sentrum på kontoret sitt som er fin å ha når vi drøfter ulike problemstillinger, forteller Lønning.

Er parallelloppdragene en viktig arena for wildcardkontorene?

– Ja, for oss er det i alle fall det. Men det er jo ofte et trangt nåløye å få bli med, og det er vel antagelig ikke så mange av wildcard-kontorene som arbeider med parallelloppdragene. På den måten blir det vel ikke helt riktig å si at det er en viktig arena for wildcardkontor generelt. Vi vant jo ikke kvalifiseringen fordi vi er Wildcard, men fordi vi har gjennomført flere lignende prosjekter tidligere og skrevet en god oppgaveforståelse, sier Linn Runeson fra Edit Atelier.

– Det er spennende å få jobbe med oppgaver som vi vanligvis ikke får arbeide med. Nå i Steinkjer arbeider for eksempel vi med studier for nytt Fylkeshus i Trøndelag, hotell og et stort næringsområde. Dette er jo ikke typiske prosjekter for unge og nyetablerte kontor. Så det er jo helt tydelig en arena som slipper til nye krefter på en annen måte enn en vanlig prosess. På den måten kan kanskje også parallelloppdragene være en arena for nyskaping og innovasjon innenfor byutvikling og planarbeid, avslutter Runesson.

thumbnail_IMG_5367thumbnail_IMG_5367thumbnail_IMG_5367thumbnail_IMG_5367

Fra "pizzaworkshop" med ungdomsrådet, midtveisseminar i Steinkjer. Foto: Linn Runesson.

Hvordan kan parallelloppdragene tilrettelegge bedre for wildcardkontorene?

– I parallelloppdraget på Steinkjer konkurrerte vi i prekvalifiseringen på lik linje som alle andre, sier Runeson. Vi har som regel ingen store fordeler av å være Wildcard. Det viktigste NAL kan gjøre er å få oppdragsgivere til å forstå at det ikke nødvendigvis er de største kontorene med hundrevis av ansatte som er den beste eller eneste løsningen på en oppgave. Det er viktig å inkludere også de mindre kontorene, men det forplikter jo også. Vi er jo med fordi vi vil levere et godt prosjekt, sier Runesson.

– Det er bra at NAL prøver å påvirke oppdragsgivere til å ta med yngre kontor i oppdrag, men da er det viktig at dette også følges opp. Vi har opplevd flere ganger at det er et tydelig ønske i programmet eller anbudsgrunnlaget om å ha med wildcard-kontor, men når det kommer til stykket så er ingen wildcard-kontor tatt med. Da blir resultatet det motsatte av hensikten og mange unge kontor bruker mye tid på søknadsskriving, uten at det fører noen vei. Det er viktig at det ikke bare blir noe oppdragsgiverne bare smykker seg med i program eller anbudsgrunnlag, avslutter Runesson. 

Mikael Lye i BYLIVsenteret i NAL leder evalueringsgruppen i arbeidet med parallelloppdraget i Steinkjer. Han ser at de unge arkitektkontorene er viktige for å bidra til nyskaping og innovasjon.

– De unge kontorene representerer et friskt pust, og kommer ofte inn med helt unike perspektiver. De må ikke undervurderes!

thumbnail_IMG_1532-kopithumbnail_IMG_1532-kopithumbnail_IMG_1532-kopithumbnail_IMG_1532-kopi 

Foto øverst: Fra venstre John Sanden, Sanden + Hodnekvam, Kenneth Lønning, KOHT og Eric Reid og Marianne Engebretsen fra Edit Atelier. Fotograf: Linn Runesson

Foto nederst: Marianne Bergan Engebretsen og Linn Runeson, Edit Atelier, Kenneth Larssen Lønning, KOHT. Fotograf: BYLIVsenteret