Parallelloppdrag – Stasjonssida i Kongsvinger

Perann Sylvia Stokke, 25.09.2017

Parallelloppdraget skal gi innspill til alternative utviklingsgrep og helhetlig vurdering av utviklingspotensialet for Stasjonssida i Kongsvinger.

Tre team skal velges ut som gjennom tverrfaglig kompetanse og kreativitet skal løfte fram ideer og visualisere utviklingspotensialet for området. Hensikten med et parallelloppdrag er å sikre godt tilfang av ideer og løsningsmuligheter for denne sentrale delen av Kongsvinger sentrum, forankre disse i lokalsamfunnet og danne grunnlag for gjennomføring. BYLIVsenteret i Norske arkitekters landsforbund bistår kommunen i prosessen.

Kongsvinger kommune har nylig gjennomført en byplanprosess – Kongsvinger 2050- og det er vedtatt en byplanstrategi. Et sentralt fundament i strategien er å forsterke sentrumskjernen nord for Glomma. Noe som innebærer at Stasjonssida, området som i dag utgjør sentrumsarealene sør for Glomma, får en endret rolle.

Gjennom parallelloppdraget ønsker kommunen forslag til hvordan Stasjonssida kan utvikles for å styrke Festningsbyen Kongsvinger og å bli en vital bydel som bygger opp under intensjonene og målene i Kongsvinger 2050. Det er viktig å finne de riktige langsiktige grepene som gjør at bydelen kan blomstre selv om hovedtyngden av sentrumshandelen konsentreres på nordsiden. 

Ideene som kommer frem vil være sentrale som bakgrunn for videre planarbeid og samarbeid med de private og offentlige aktørene på Stasjonssida. Innenfor Stasjonssida er det mange grunneiere med ulike ambisjoner. Noen er i startgropa med egne reguleringsplaner, andre har ingen konkrete utviklingsplaner. 

Oppdraget skal gjennomføres 13. november 2017 – 5. februar 2018. Frist for å levere tilbud er 20. oktober kl 12:00.

Les mer om utlysningen på Doffin