Nytt parallelloppdrag i Meløy

10.07.2019

Meløy kommune inviterer tre ulike team av arkitekter, planleggere og samfunnsutviklere til å gi gode råd for hvordan Ørnes kan utvikles både som lokalsamfunn, kommunesenter og regionsenter.

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud er 19. august 2019.

I kommuneplanen til Meløy er det en målsetting at Meløy skal være en attraktiv og god kommune å bo i. En vedtatt strategi for å komme dit er å styrke og utvikle kommunesenteret Ørnes.  

Ørnes er et lokalsamfunn for de som bor og arbeider der, et kommunesenter for alle 10 bygdene og et regionsenter langs kysten mellom Bodø og Mo i Rana. Meløy kommune tar derfor grep om den videre utviklingen av Ørnes og ønsker samtidig å koble på de øvrige ni bygdene i Meløy. Derfor inviterer vi nå til et felles løft for Meløy ved bruk av en metode kalt parallelloppdrag. I dette oppdraget inviterer vi inntil tre ulike team som skal gi oss gode råd for hvordan vi kan utvikle Ørnes både som lokalsamfunn, kommunesenter og regionsenter.  

I parallelloppdraget er hovedoppdraget å jobbe med arbeidstittelen Kystbyen Ørnes, samtidig vil ikke vi lykkes med Kystbyen Ørnes uten resten av Meløy. Teamene skal derfor gjennom oppdraget ha fokus på utvikling av Kystbyen Ørnes også i relasjon til de andre bygdene, og foreslå videre prosess for hvordan bygdesenterutvikling i hele Meløy både kan utvikle Kystbyen Ørnes og styrke hver bygds identitet som sted.  

Teamene skal gjøre seg kjent med kommunen gjennom dialog med oss som bor og arbeider i Meløy og ulike lokale/regionale aktører på seminarer utover høsten. De vil legge frem sine forslag i desember basert på innspillene fra oss og deres kunnskap gjennom prosessen. Etter det vil en vurderingskomite, som består av både lokale og eksterne, utarbeide en rapport. Her får vi forslag til hvordan vi kan utvikle Ørnes og jobbe sammen for Meløy.

Parallelloppdrag er ikke som en tradisjonell konkurranse, men et oppdrag der kommunen har identifisert syv sentrale utfordringer som alle teamene skal svare på. Summen av svar fra teamene gir et bredt og godt kunnskapsgrunnlag til arbeidet med rapporten.  

BYLIVsenteret bistår kommunen i arbeidet.

Les mer om parallelloppdraget:

Programbeskrivelsen for parallelloppdraget

Parallelloppdraget på Doffin

Foto øverst: Meløy kommune