Nye Nittedal sentrum - en kompakt småby

08.04.2019

Fire arkitektteam deltok i parallelloppdraget om ideer til hvordan Nittedal sentrum kan forvandles til en moderne småby.

Nye Nittedal sentrum skal utvikles til et attraktivt og bærekraftig sentrum for hele kommunen. Nittedal kommune startet i 2009 arbeidet med kommunedelplan for nye Nittedal sentrum. Planen ble vedtatt i 2013 og integrert i gjeldende kommuneplan i 2015. Sammen med kommunedelplanen ble det vedtatt en formingsveileder for nye Nittedal sentrum. Rotnes er i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus definert som et lokalt prioritert tettsted og minimum 80 % av bolig-og arbeidsplassveksten i kommunen skal skje her. Det skal nå utarbeides en detaljert områdeplan for sentrumsområdet. Sammen med en rekke analyser og utredninger danner kommuneplan, formingsveileder og regional plan underlag for dette parallelloppdraget, som belyser muligheter og utfordringer ved utvikling av sentrumsområdet.

I parallelloppdraget drøftes et bredt spekter av problemstillinger knyttet til bærekraftig stedsutvikling på mindre steder utenfor Oslo. Blant annet er næringsutvikling en utfordring, om ikke dette skal bli rene sovebyer med utstrakt pendling.

Evalueringsgruppens anbefaling er at Nittedal må stå fast ved visjonen om å bygge en kompakt småby på Rotnes i samspill med natur og storby. I rapporten pekes det på planmessige anbefalinger og forslag til sentrale grep knyttet til samarbeid for å få til en positiv og helhetlig utvikling.

Øystein Bull-Hansen fra BYLIVsenteret har vært leder av evalueringskomiteen.

- Selv om det å bygge et sentrum vil gjøre Nittedal mer bymessig, må vi ikke tape av synet bygdas særpreg. Vi må skape et sentrum med tett småbypreg, sier han til avisa Varingen.

Følgende tre team deltok i parallelloppdraget:

  • Arkitema Architects, Dronninga Landskap, Rejlers Norge, Via Trafikk
  • Holscher Nordberg Architecture and planning, Kragh & Berglund Planning urban design, landscape, Urban Creators, Dansk Energi Management & Esbensen 
  • Rambøll, Everyday Studio, Dr. Steven Fleming 

Evalueringsgruppen har bestått av representanter fra Nittedal kommune, Akershus Fylkeskommune, Statens Vegvesen, Aberdeen Asset Management, Nittedal eiendom KF og Norske arkitekters landsforbund (NAL). 

Verd å merke seg

Grønt og blått kan brukes til å løse flomutfordringer og skape et vakkert særpreg

Dagens tettsted er utviklet langs dalen, med relativt få tverrforbindelser som kan binde ås og elv sammen. Det å etablere grønne tverrforbindelser blir sett på som viktige grep både visuelt, funksjonelt og for å løfte frem kvalitetene i landskapet.

Arkitektgruppene løfter frem betydningen av det grønne og vannet. Ørefiskebekken, Nitelva og våtmarksområdene er viktige kvaliteter ved stedet. Det skaper dårlige grunnforhold, men representerer også en stor mulighet for å utvikle stedegne kvaliteter. Grøntområder kan bidra til å løse flomutfordringer. I dette parallelloppdraget drøftes også ulike måter å bygge på i flomutsatte områder slik at man ved å ta hensyn til flom kan utvikle særegne kvaliteter.

 

Last ned evalueringsrapporten

Evalueringsgruppens anbefalinger er oppsummert i en rapport, NAK nr. 493 Nye Nittedal sentrum.

Skjermbilde 2019-04-08 kl. 12.50.43

Last ned rapporten (37 MB)