Nye Nittedal sentrum – en kompakt småby

15.02.2018

Tre arkitektteam deltok i parallelloppdraget om ideer til hvordan Nittedal sentrum kan forvandles til en moderne småby. Forrige uke ble evalueringsrapporten overlevert formannskapet i Nittedal kommune.

Evalueringsgruppens anbefaling er at Nittedal må stå fast ved visjonen om å bygge en kompakt småby på Rotnes i samspill med natur og storby.

Øystein Bull-Hansen fra BYLIVsenteret har vært leder av evalueringskomiteen.

- Selv om det å bygge et sentrum vil gjøre Nittedal mer bymessig, må vi ikke tape av synet bygdas særpreg. Vi må skape et sentrum med tett småbypreg, sier han til avisa Varingen.

Følgende tre team deltok i parallelloppdraget:

 • Arkitema Architects, Dronninga Landskap, Rejlers Norge, Via Trafikk
 • Holscher Nordberg Architecture and planning, Kragh & Berglund Planning urban design, landscape, Urban Creators, Dansk Energi Management & Esbensen 
 • Rambøll, Everyday Studio, Dr. Steven Fleming 

 

Skjermbilde 2018-02-15 kl. 11.14.18 
Evalueringsgruppen har bestått av representanter fra Nittedal kommune, Akershus Fylkeskommune, Statens Vegvesen, Aberdeen Asset Management, Nittedal eiendom KF og Norske arkitekters landsforbund (NAL). 

Evalueringsgruppens anbefalinger er oppsummert i en rapport, NAK nr. 493 Nye nittedal sentrum.

I rapporten pekes det på planmessige anbefalinger og forslag til sentrale grep knyttet til samarbeid for å få til en positiv og helhetlig utvikling. Hovedvekten er lagt på anbefalingene, og ikke på å presentere arkitektenes forslag. 


Last ned rapporten 

Les mer på NALs nettsider

Evalueringsgruppens 13 råd til kommunen

 1. Skap byliv i sentrum ved bevisste lokaliseringer og sambruk.
 2. Tilpass skala og urbanitet til Nittedals identitet med et tett småbypreg.
 3. Løft fram og bruk Ørfiskebekken og Nitelva.
 4. Lag grønne tverrforbindelser for myke trafikanter som binder dalen sammen.
 5. Skap et Rotnes der det er trygt og attraktivt å velge gange, sykkel og offentlig kommunikasjon fremfor bil.
 6. La vannet berike flomutsatte områder og utnytt mulighetsrommet varierende grunnforhold gir.
 7. Definer et kompakt handelssentrum som aktiviserer byrommene med utgangspunkt i Mosenteret.
 8. Skap grobunn for et rikt næringsliv.
 9. Skap gode bomiljø med ulike boligtyper som legger til rette for sosial kontakt.
 10. Sett tydelige klima- og energimål og gjør det enkelt å prioritere klimasmarte løsninger.
 11. Utform ny Rv4 slik at veiens barrierevirkning reduseres og grønne tverrforbindelser slippes fram.
 12. Rydd plass til ny jernbanestasjon sentralt i sentrum.
 13. Lag en fleksibel og realistisk gjennomføringsstrategi.Bildet øverst: Fra venstre Hilde Torkildsen, ordfører i Nittedal kommune, Jan-Erik Løwer, Senior Development manager, Aberdeen Asset Management, Øystein Bull-Hansen, fagansvarlig, BYLIVsenteret. Foto: Nittedal kommune.