Nye Kyrksæterøra i støpeskjeen

Perann Sylvia Stokke, 01.02.2018

Siste uken i januar arrangerte Hemne kommune oppstartsseminar på Kyrksæterøra med de valgte arkitektgruppene, virksomhetsledere og andre sentrale aktører i kommunen.

15 arkitektgrupper sendte inn anbud for å delta i parallelloppdraget. De tre gruppene som ble valgt var Lala Tøyen, Oslo Works & KOHT arkitekter og Juul Frost.

Parallelloppdraget skal gi innspill til alternative utviklingsgrep og en helhetlig vurdering av Kyrksæterøras utviklingspotensial i lys av at Kyrksæterøra blir kommunesenteret etter sammenslåingen mellom Hemne, Halsa og deler av Snillfjord. Dette skal danne grunnlag for utarbeidelse av en områdeplan.

– Vi ser et stort engasjement fra dyktige arkitekter som ønsker å delta i parallelloppdraget. Nå gleder vi oss til å samarbeide med de tre arkitektgruppene, sier Malin Sæter, kommuneplanlegger i Hemne kommune.

Oppstartseminaret startet med befaring i sentrale deler av Kyrksæterøra. Deretter var det samling på kulturhuset Kulør'n hvor arkitektgruppene presenterte seg og det ble jobbet i ulike fokusgrupper. Her var temaene 'Liv i sentrum', 'Bolig for velferd og fortetting' og 'grønn mobilitet og fellesstrukturer.'

– Hensikten med oppstartsseminaret var å fylle opp arkitektgruppene med lokalkunnskap, som de nå skal jobbe videre med. Det er en forutsetning for å kunne lage gjennomførbare og godt forankrede visjoner, sier Øystein Bull-Hansen fra BYLIVsenteret. Han leder evalueringskomiteen.

Evalueringskomitéen skal fungere som arbeidsgruppe for gjennomføringen av parallelloppdraget, og utarbeide den endelige rapporten på bakgrunn av parallelloppdragene og innspill fra lokalbefolkningen. På den måten får vi frem en både en visjon og en handlingsplan som hele den kommunale organisasjonen og lokalsamfunnet føler eierskap til. Evalueringskomiteen består, i tillegg til BYLIVsenteret, av aktører fra lokalt næringsliv, Trøndelag fylkeskommune og Halsa og Hemne kommuner (snart Heim). Det er Malin Sæther som fører rapporten i pennen og organiserer det hele. 

  • Enhetsleder TLM, Magne Jøran Belsvik
  • Kommuneplanlegger, Malin Sæther
  • Arealplanlegger, Daniel Lossius
  • Halsa kommune, Ragnhild Godal Tunheim
  • Sodvin SA, Fartein Kjørsvik 
  • Hemne sparebank, Tor Espnes
  • Hemne næringsforum, Erik Snekvik
  • Trøndelag Fylkeskommune, Vegard Hagerup / Gunhild Kvistad.
  • BYLIVsenteret, Øystein Bull-Hansen

Neste milepæl i prosessen er Midtveisseminaret som blir arrangert i mars.

Bildet øverst: Fra venstre Malin Sæther (Hemne kommune), Daniel Lossius (Hemne kommune), Øystein Bull-Hansen (bylivseteret NAL), Anders Olivarius Bjørneseth (KOHT), Kari Tønseth (Lala), Christopher Wilkens (KOHT), Jens Jensen (Lala), Håvard Skarstein (OW), Geir Nummedal (Asplan Viak), Helle Juul (JuulFrost) og Line Stybe (JuulFrost) Foto: Reidar Klungervik - enhetsleder i Hemne kommune.