Ny rapport: Bo hele livet

30.06.2020

SINTEF lansert nylig rapporten Nye bofellesskap og nabolag for gammel og ung. Anbefales!

Hva med å gå inn i alderdommen i et bofellesskap med venner, orangeri og badstue på taket? Studenter som miljøarbeidere i bokollektiv for eldre? Barnehage og sykehjem som deler gymsal og tursti for både trehjulssykler og rullatorer?

Rapporten viser en rekke eksempler fra inn og utland som representerer nytenking på feltet boformer for eldre. Rapporten gir anbefalinger om utforming av nye boligkonsepter og tilpassing av eksisterende boligmasse, og påpeker hvor viktig det er med områdeplanlegging som legger vekt på prinsippene om sosial bærekraft og blandede bomiljøer.

SINTEF har gjennomgått dagens regelverk og stimuleringsordninger. Basert på erfaringer med ordningene foreslår de nye modeller og virkemidler på området.

Skjermbilde 2020-06-30 kl. 18.59.26

 

 

Les mer på SINTEFs hjemmesider og last ned rapporten