Nesbyen + fjellet = sant

Øystein Bull-Hansen, 15.05.2017

Hyttefolket i fjellet inviterer Nes kommune til et samarbeid om å gjøre Nesbyen til et levende og attraktivt sentrum, hvor det er godt å bo, leve og arbeide og der hytteeierne og besøkende trives og handler.

– Nesbyen er et naturlig senter i Hallingdal med solrike varme somre og kalde snørike vintre. I fjellene rundt er det en enorm hyttebygging og folk bruker hyttene sine mer enn før. Samlet sett gjør befolkningsgrunnlaget av fastboende og hyttefolket, i samspill med andre turister, det mulig å utvikle et svært godt servicetilbud. Men sentrumsområdet i Nes har ikke hatt samme utvikling som fjellområdene. Lite fornyelse har skjedd de siste 25 årene, sier ordfører i Nes kommune, Tore Haraldset

Det er derfor etablert et aktivt samarbeid mellom Nesfjellet, Handelsstanden, Nes kommune og BYLIVsentret. Det har vært viktig for initiativtakerne å få til en bred forankring av arbeidet med å videreutvikle sentrum og et parallelloppdrag er en del av initiativet. Det er god dialog med grunneiere i sentrum for å legge det beste grunnlaget for utviklingen.

To deltagende grupper er plukket ut til å delta i parallelloppdraget som et resultat av en åpen anbudskonkurranse på DOFFIN:

  • DRMA med SNA/Everyday/MASU PLANNING/Papirbredden Innovasjon
  • Arkitema Architects med underleverandører Dronninga landskap, Vista Analyse og Zenisk.

På oppstartsmøtet på Nesbyen 6. april ble teamene presentert, fikk gjøre seg kjent med stedet og fikk treffe innbyggere og sentrale aktører.

I mai står et todagers midtverksted på programmet og i juni blir det et avsluttende seminar hvor resultatene presenteres. Vurderingsgruppens rapport er forventet ferdig medio september. Rapporten vil bli lagt frem i et åpent møte og publisert på Kommunens hjemmesider og på bylivssentret.no.

Parallelloppdraget skal synliggjøre utviklingspotensialet som ligger i knytte hytteområdene i Nesfjella, boligområder og ulike kulturminner og attraksjoner tettere til sentrum. Attraktive utbyggingsområder skal gi næringslivet og grunneierne investeringslyst og det gamle og nye sentrum skal knyttes tettere sammen.

BYLIVsentret i Norske Arkitekters landsforbund er strategisk rådgiver, sitter i vurderingsgruppen og har prosessledelse for samlingene.

– Det å skape et attraktivt, bærekraftig og urbant sentrum, handler ikke bare om stedets utforming, det handler om å endre hyttefolkets, næringslivets, grunneiernes og innbyggernes holdninger og vaner. For å sikre ønsket utvikling, står service i alle ledd sentralt. Gode prosesser og strategier som sikrer medvirkning fra alle involverte blir en viktig del av arbeidet med å forme Nesbyen sentrum og vurderes som avgjørende for å lykkes i prosjektet, sier prosjektleder Osmund Ueland.

Skjermbilde 2017-05-12 kl. 16.50.54Last ned oppgaveprogrammet

 

 

 

 

 

 Foto: Fra befaring på oppstartsmøtet i april. Foto: BYLIVsenteret.