Illustrasjon: DRMA

i

Kystbyen Ørnes – Sammen for Meløy

01.07.2020

– I parallelloppdraget har de innleide teamene har levert veldig ambisiøse, men også mange smarte, enkle forslag til god stedsutvikling, sier kommunedirektør Adelheid Buschmann Kristiansen.

Hovedoppgaven i parallelloppdraget var å styrke Ørnes som kommunesenter med regionsenterkvaliteter og hub for hele kommunens 10 bygder. Utviklingsprogram Meløy og parallelloppdraget handler om å utvikle Meløysamfunnet slik at det blir en samfunns- og stedsutvikling som ivaretar både sosiale, økonomiske og miljømessige forhold.

Derfor skulle parallelloppdraget vise utvikling av Ørnes i relasjon til de andre bygdene, og foreslå prosesser for hvordan stedsutvikling i hele Meløy kan både utvikle Kystbyen Ørnes og styrke hvert steds identitet.

Skjermbilde 2020-06-30 kl. 16.08.24

 

Parallelloppdraget er nå avsluttet, teamenes forslag og vurderingskomiteens ti råd kan du lese mer om i rapporten.

Last ned rapporten (36,5 MB)

 

Lesere anbefales å lese arkitektforslagene i sin helhet på kommunens hjemmeside

BYLIVsenteret har vært rådgiver for kommunen og deltatt i vurderingskomiteen. 


Disse arkitektteamene har jobbet med parallelloppdraget:

TEAM 1: DRMA COAST BLARK VANNEBO

We ♥ Ørnes - Fremtidens kystsamfunn

DRMA AS
Coast
Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter
Vannebo

TEAM 2: JUUL | FROST

Kystbyen Ørnes
JUUL | FROST Arkitekter

TEAM 3: WHITE_HZA

Verdens kystby

White Arkitekter, Oslo
Haugen / Zohar Arkitekter AS
Biotope AS
Transportøkonomisk instituttv/ Aud Tennøy 

– De som har sett oss utenfra er tydelige på at Meløysamfunnet har helt unike muligheter til å bli et senter for bærekraftig og innovativ stedsutvikling. Det inkluderer næringsutvikling innen havbruk, industri, handel og opplevelser, og vi har blitt oppfordret til å heve ambisjonene, avslutter Buschmann Kristiansen.

BYLIVsenteret kommer tilbake med mer stoff om Meløy til høsten.

 Skjermbilde 2020-06-30 kl. 16.08.08

 Illustrasjon: DRMA