Kurs: Aldersvennlig stedsutvikling

16.12.2019

Hvordan kan arkitektur og planlegging bidra til et bedre og mer sosialt samfunn, hvor vi kan ha glede av hverandres ressurser i det daglige?

Inkluderende arkitektur, gode nærmiljø, alternative transportformer, nye boformer og møtesteder på tvers av generasjoner er avgjørende for å få til en aldersvennlig stedsutvikling.

Tid: 23. januar 2020
Sted: Arkitektenes hus, Josefines gate 34, 0351 Oslo (også tilgjengelig som strømming)

NAL har, på oppdrag fra helsedirektoratet utviklet en håndbok i aldersvennlig stedsutvikling. I forbindelse med utarbeidelsen av håndboken så vi klarere at et aldersvennlig samfunn er et bærekraftig og godt samfunn for alle. En av de største feilene vi kan gjøre er å isolere ulike aldersgrupper fra hverandre.

På dette kurset vil vi gjennomgå og drøfte sentrale tema i håndboken og gå dypere inn i noen gode eksempler. Ta med deg dine egne erfaringer og delta aktivt i verkstedet som er en del av kurset. Ikke alle har anledning til å reise til Oslo. Derfor strømmer vi kurset og legger ut oppgaver som kan drøftes lokalt. Når vi oppsummerer gruppearbeidene vil dere som følger med på strømmingen også kunne komme med kommentarer og innspill, over nettet. Velkommen til en nasjonal samtale om hvordan vi kan skape et bedre samfunn for alle – som samtidig er aldersvennlig.

Hvordan kan arkitekter og planleggere møte den demografiske utviklingen med flere eldre, flere små husholdninger og fare for ensomhet i ulike aldersgrupper, samtidig som kommuneøkonomien er presset?

Målgruppe:
- Planleggere og arkitekter i offentlig og privat sektor.
- Øvrige ansatte i offentlig og statlig sektor
- Politikere
- Utbyggere.

Hovedforedragsholder på kurset er Øystein Bull-Hansen, arkitekt MNAL, fagansvarlig i Bylivsenteret. 

Les mer om kurset på NALs nettside