Kontakt

20.11.2018

BYLIVsenteret er et initiativ i regi av Norske arkitekters landsforbund (NAL). Gjennom forbildeprogram som Framtidens byer og Framtidens bygder har vi bygget opp betydelig kunnskap og erfaring om bærekraftig stedsutvikling – og hva som faktisk fungerer. Med etableringen av senteret sikrer vi at alle kommuner kan få tilgang til denne kunnskapen.

Vi er en strategisk samarbeidspartner for kommuner som er, eller skal i gang med, prosjekter innen bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Vi tilbyr faglige råd og praktisk bistand i alle faser, og gir din kommune nødvendig kunnskap og gode verktøy for å kunne planlegge, bygge og drifte en by eller tettsted i tråd med nasjonale mål.

BYLIVsenteret jobber for en bred og helhetlig forståelse av bærekraftbegrepet med et likeverdig forhold mellom sosial-, økonomisk- og miljømessig bærekraft.

KONTAKT OSS

Lise Larstuvold
Fagrådgiver, sivilarkitekt MNAL
900 40 652
lla@arkitektur.no

 

 

Perann Sylvia Stokke
Kommunikasjons- og arrangementsansvarlig
911 82 626
pss@arkitektur.no

 

BYLIVsenteret
Senter for bærekraftig by- og tettstedsutvikling
Norske arkitekters landsforbund
Josefines gate 34, 0351 Oslo
Tlf 23 33 25 00