Straumen sentrum. Foto: Eddie Winther

i

Hvem fortjener Attraktiv by-prisen 2021?

09.02.2021

Mange kommuner jobber for å skape levende og bærekraftige lokalsamfunn. For å motivere til økt innsats og løfte frem gode eksempler, deler Kommunal – og moderniseringsdepartementet ut Attraktiv by-prisen.

19. februar går startskuddet for konkurransen "Attraktiv by – statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling" for 2021. Dette er syvende gang vi leter etter det mest attraktive stedet i Norge. Prisen belønner nyskaping og planlegging som fremmer bedre miljø, helse og levekår i byer og tettsteder. Kommunene er viktige i arbeidet med bærekraftsmålene. Samarbeid med næringsliv og sivilsamfunn kan sørge for mer trivsel, stolthet og tilhørighet, og dermed gjøre stedene mer attraktive.

Prisen retter seg mot både små og store byer, bydeler og tettsteder. Det er ikke et krav at stedet har bystatus.

Alle kan nominere kandidater til prisen på nettsiden attraktiv by i perioden 19. februar - 19. mars. 

Om et sted ble nominert i fjor, men ikke nådde opp, er det ingenting i veien for å prøve igjen i år.

I 2020 ble Inderøy kommune med Straumen tettsted kåret til Norges mest attraktive by.

Tidligere vinnere er Bergen 2019, Kristiansand i 2018, Fredrikstad i 2017, Bodø i 2016 og i 2015 vant Trondheim ved St. Olavs Hospital. 

Les mer om statutter og juryen på nettsiden attraktiv by.

SODL5972-D1SODL5972-D1SODL5972-D1SODL5972-D1 

Ringstu, Straumen. Foto: Eddie Winther