Hindringer og drivere for bærekraftig stedsutvikling

Andreas Fadum Haugstad, 28.09.2018

Hvordan skape lyst og interesse for bærekraftig stedsutvikling? Disse og flere andre spørsmål har BYLIVsenteret stilt til seks engasjerte personer fra ulike miljøer under årets utgave av Arendalsuka.

Vi ønsket blant annet å kartlegge de viktigste hindringene og driverne for bærekraftig stedsutvikling.

Her kan du lese svaret på det første spørsmålet. Svarene på alle spørsmålene får du ved å laste ned intervjuene nedenfor.


PREBEN CARLSEN
(strateg og gründer)

– Det er mye som skjer på teknologisiden, som gjør at bærekraft blir lønnsomt, og det vil drive utviklingen mer enn noe annet. Det vil bli pålagt krav etter hvert som klimautfordringene kommer tettere på oss i form av naturkatastrofer. Samfunnsdimensjonen i bærekraft er mindre fokusert på, og eiendomsbransjen må i større grad se den ekstreme verdiskapingen de har mulighet til å bidra med i et samfunnsperspektiv. At man tar samfunnsansvar for å være snille og gode selskaper er en myte, man må klare å bake det inn i forretningsmodellen. David Blood, makkeren til Al Goore, sier det ganske bra: «We are making the case for long term greed»! Å skape verdi for samfunnet over tid, er den beste konkurransekraften man har.

Les hele intervjuet her

NICOLAI RIISE (leder MAD arkitekter)

– Mobilitet! Det representerer både hindringer og handlingsrom. Alle steder utenfor Ring 2 i Oslo – og da snakker jeg om hele landet – tror at vi må bygge samfunnet rundt en personbil, fordi avstandene er for lange. Det er en gammeldags måte å tenke på. Det går an å bygge "5-minutterslandsbyen" også, det handler om lokalisering, flerbruk og sambruk. Vi må komme oss over på sykkelen og kollektivt! Det største hinderet er fordommer om hva som er «viktig», og at vi tror at det «ikke er plass». Mangelfull kompetanse på å forstå god stedsutvikling er i dag en hindring. Det fysiske handlingsrommet er stort, nesten alle norske byer har masse ledig plass, men lokalt sier man at «det er fullt».

Les hele intervjuet her

JOAKIM SKAJAA (leder av Oslo Arkitektforening)

– Hvis vi skal få en reell bærekraftig byutvikling tror jeg at det må komme nedenfra – gjennom endringer i hvordan folk ønsker å leve livene sine. Så den største hindringen er å skape den endringen. Jeg tror det er en stor utfordring at vi mangler en tydelig visjon for hva slags samfunn den bærekraftige byutviklingen skal skape. Hvordan skal vi bo sammen, hjelpe hverandre og dele både nabolag og by. Slik jeg ser det driver vi fremdeles i altfor stor grad med det samme vi alltid har gjort – bare med den forskjellen at vi nå kaller det for bærekraftig byutvikling. Jeg tror det er stort potensial både i den teknologiske utviklingen og i samfunnet til å utvikle en ny visjon. Jeg syns vi burde snakke om samfunnsutvikling heller en byutvikling. Slik jeg ser det drives den bærekraftige byutviklingen i dag frem som et samspill mellom infrastrukturutvikling og eiendomsutvikling. Det er to ekstremt viktige drivkrefter for å utvikle et bærekraftig samfunn – og vi ser at det er drivkrefter som fører til store og reelle endringer.

Les hele intervjuet her

TRUDE RISNES (seniorrådgiver i Distriktssenteret)

– Begrepet er komplekst, og det å reelt få til bærekraftig byutvikling, økonomisk, sosialt, miljømessig, vil i alle fall kreve sterkare merksemd på å tenke heilskap, planlegge på tvers og jobbe på tvers. Fragmentering og «silo-tenking» er eit sterkt hinder. Det ligg sterk kraft i at folk, bedrifter, kommunar tenker og handlar berekraftig, fordi dei erfarer at det gjer livet, verksemda og tenestene deira betre. Og sjølvsagt: At alt tek så laaaaaang tid! Det er ein hemmar for å halde på engasjementet hjå folk, og på pengane til dei som skal betale.

Les hele intervjuet her 

CECILIE SØRUMSHAGEN (leder TBGS)

– Ett hinder er mangel på handlekraft hos politikerne. Vedtatte planer havner i skuffen grunnet mangel på penger til å gjennomføre. Utarming av sentrumskjernene kan være en annen hindring. For lite vilje blant gårdeiere til å ivareta bygningsmassen og man sitter igjen med lite attraktive næringsarealer som gjør at utvikling skjer i nye områder utenfor sentrum.

Les hele intervjuet her

ANDREW HOLT (leder Architectopia)

– Jeg opplever at den største hindringen for arbeid med klimatilpasning er den antatte graden av alvor (at klimaendring vil påvirke Norge i liten grad) og tidsperspektiv (at det ikke vil inntre før om lenge). Jeg tror begge disse antagelsene er feil. Når man driver med stedsutvikling, må man se de lange tidsperspektivene. Det må velges løsninger som kan fungere i minst 100 år og gjerne mye lengere. Klimaet i Norge og verden vil endre seg betydelig grunnet klimaendring.

Les hele intervjuet her


DEBATT I ARENDALSUKA

Vi tok med oss innspillene til Arendalsuka og ba politikerne svare på utfordringer knyttet til hindringer og handlingsrom for bærekraftig stedsutvikling. Debatten var en del av «Arkitekturgata», som arkitektorganisasjonene i Norge stod bak i felleskap.

Se opptak av debatten her