Gode eksempler på aldersvennlige bo- og nærmiljøer

Alf Waage, 04.12.2018

Vi trenger hjelp til å finne gode eksempler på aldersvennlige bo- og nærmiljøer. Bakgrunnen er at BYLIVsenteret utarbeider en håndbok og et kurs i aldersvennlig stedsutvikling på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Veiviseren og kurset inngår som en del av direktoratets oppfølging av Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med forsker Karin Høyland ved SINTEF. Målgruppen er først og fremst ansatte og politikere i kommuner, men også private utbyggere og frivillig sektor. Hensikten er å vise og fortelle hva som er viktige å huske på i arbeidet med å skape et sted hvor det godt å leve, også når man blir eldre.

Vi tror på kraften i å vise frem gode eksempler, og dette blir også en viktig del av veiviseren.

Nå trenger vi hjelp til å få enda bedre oversikt over alle de gode prosjektene som finnes, både små og store, gjennomførte og planlagte, norske og utenlandske. Både prosess og resultat er relevant. Aldersvennlig stedsutvikling er like viktig uansett om man bor på et knøttlite sted eller i en stor by, så geografien er ikke så viktig i denne sammenhengen.

Nedenfor er noen stikkord om hva vi er på utkikk etter:

  • Aldersvennlige boformer og bomiljøer

Bofellesskap på tvers av generasjoner, fellesrom og fellesfunksjoner, medvirkning i programmeringsfase, kort vei til hverdagsfunksjoner, sosiale møteplasser osv.

  • Sambruk, samlokalisering og sosiale møteplasser

Ulike funksjoner som er flettet sammen på nye måter. Barnehage og eldreboliger, omsorgssenter og studenthybler, skolekantine som lokalsfunnets kafé, nærbutikk som også er bibliotek og helsestasjon osv. Gode eksempler på nye sosiale møteplasser på tvers av generasjoner ved at man videreutvikler og fletter sammen eksisterende funksjoner. Hvordan kan ulike institusjoner og funksjoner (både kommunale og private) bidra til et attraktivt og aldersvennlig nærmiljø.

  • Aldersvennlig lokalsamfunn/by/tettsted

Kort vei mellom boliger og servicetilbud, sosiale møtesteder, trygge sosiale transportårer, fremkommelighet sommer som vinter, belysning, benker, toaletter, turveier og turmål, transportløsninger osv.

  • Samspill med frivilligheten

Tiltak som knytter sammen behov og ressurser i lokalsamfunnet 

Dette er ikke ment som en utfyllende liste over hva vi mener er viktig for å skape et aldersvennlig sted. Tvert i mot er det helt sikkert eksempler og innfallsvinkler som du mener bør være med. Har du gode eksempler som illustrerer ditt poeng blir vi ekstra takknemlige.

Kontaktperson: Alf Waage

 

Illustrasjon: Vindmøllebakken, Stavanger, Helen & Hard