Framtidens stedsutvikling handler om å flette sammen funksjoner

20.09.2018

For andre gang arrangeres det en nasjonal BYLIVkonferanse. Målgruppen er alle som bidrar til å utvikle sentrumsområder, enten det er ildsjeler, ansatte i kommune, fylke, i det private næringslivet eller på et arkitektkontor.

BYLIVsenteret samarbeider i år med i Møre og Romsdal fylkeskommune, og Ulsteinvik er stedet. Årets tema er "Byliv, næringsliv, hverdagsliv".

Nå er siste hånd lagt på programmet og de fire ansatte i BYLIVsenteret ser fram inspirerende og matnyttige foredrag, verksteder, befaring og sosiale arrangementer.

Se programmet for BYLIVkonferansen 2018


Hva slags konferanse er BYLIVkonferansen og hvorfor Ulsteinvik?

Alf: BYLIVkonferansen er en årlig tverrfaglig plankonferanse som skal tilføre kunnskap og være en arena for å drøfte aktuelle problemstillinger. Hvert år samarbeider vi i BYLIVsenteret i NAL med en fylkekommune som har vist engasjement og har oppnådd gode resultater i stedsutviklingen. I fjor var det Rogaland, og i år er det Møre og Romsdal. Ulstein kommune og Ulsteinvik er valgt fordi det virker som de har knekt koden for hvordan kommunen og næringslivet kan jobbe sammen om stedsutvikling.

– Dessuten er det nyoppførte Ulstein Arena kanskje et av Norges mest spennende bygg når det gjelder å binde sammen ulike funksjoner i sentrum. Her er det svømmehall, idrettshall, klatrehall og bibliotek, og bygget ligger midt i Ulsteinvik og knytter skolene sammen med sentrum. Arkitekt er Lund Slaatto Arkitekter og bygget er nylig valgt som ett av seks nominerte til Statens pris for byggkvalitet.

DJI_ULSTARENA-243_low

Ulstein Arena, Ulsteinvik. Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter. Foto: Per Eide Studio

Hvem er målgruppen?

Alf:Målgruppen for konferansen spenner fra planleggere og arkitekter i offentlig og privat sektor til politikere og de som jobber med nærings-og eiendomsutvikling. Et stort poeng for oss er å rekruttere på tvers av kommunale sektorer, både bibliotek, skole/oppvekst og kultur er viktige målgrupper, noe vi også håper programmet kommuniserer.

Hvilke temaer blir tatt opp?

Øystein: I år ser vi nærmere på hvordan næringsliv og hverdagsliv kan stimulere byliv. Vi viser eksempler på hvordan vi kan skape gode lokalsamfunn gjennom målbevisst næringsutvikling, og diskuterer hva næringslivet har å vinne på å engasjere seg i stedsutviklingen. Vi skal diskutere hvordan vi kan jobbe frem en kultur for målrettet samarbeid mellom næringsliv og kommune, slik at vi sammen kan utvikle konkurransekraftige og attraktive livsmiljøer.

Hvilke programposter eller foredragsholdere vil dere trekke fram?

Perann: Jeg gleder meg til høre Aat Vos, den nederlandske arkitekten som står bak interiøret i biblioteket på Ulstein arena. Han er dessuten kjent for revitaliseringen av Deichmanske bibliotek på Tøyen, og er helt sentral som rådgiver for den nye hovedfilialen til Deichmanske i Bjørvika.

Alf: Jeg gleder meg spesielt til å høre arkitekten og spesialpedagogen Frode Svane snakke om barn i byen. Barn og lek er så utrolig mye mer enn standardsortimentet og støtabsorberende gummifliser i festlige farger.

Andreas: Silvija Seres har intervjuet en lang rekke av Norges fremste ledere innen teknologi, og hun har bygget opp en bred erfaring med norsk næringsliv gjennom en rekke styreverv. Jeg ser frem til å høre om hvordan hun ser på næringslivets muligheter til å innta en mer bevisst holdning til lokal stedsutvikling. Det handler jo både om å kunne tiltrekke seg de beste hodene, og om identitetsbygging for stedet og bedriften.

Øystein: Jeg gleder meg til å å delta i samtalen "Hvor trykker skoen og hva kan gjøres" som skal ledes av Silvija Seres, i tillegg til å få høre mer om hvordan arkitekt og kommune har jobbet med Ulstein arena for å sy sammen sentrum.

Se programmet og meld deg på

Webbanner Bylivsenteret
 

Foto: Fra venstre Øystein Bull-Hansen, Alf Waage, Perann Sylvia Stokke og Andreas Fadum Haugstad