Folkevalgtprogram for KS

Perann Sylvia Stokke, 09.12.2016

NAL ved BYLIVsenteret og NIBR har laget en fagdag om bærekraftig by- og tettstedsutvikling som nå tilbys politikerne i alle norske kommuner.

Kurset handler om betydningen av et levende politisk engasjement i arbeidet med å utvikle attraktive og bærekraftige byer og tettsteder.

– Dette opplegget skal gi de folkevalgte hjelp på veien til å se det store spekteret av virkemidler som kommunene selv rår over for å få til ønsket samfunnsutvikling. KS håper denne fordypningsdagen bidrar til at de folkevalgte blir tryggere i rollen som samfunnsutviklere, sier Henning Berby, fagleder plan i KS.

KS opplever stort interesse for folkevalgtdagen og håper at minst 100 kommuner vil benytte seg av tilbudet.

Opplegget består av et hefte, en presentasjon og fem korte filmer med intervjuer med ordførere i fire forskjellige kommuner. Det er seks erfarne prosessledere fra KS som tilbyr opplegget i ulike landsdeler. De folkevalgte vil få innsikt i hvilke konkrete metoder de kan bruke for å gjøre kommunen attraktiv og fremtidsrettet. I NAL/BYLIVsenteret er det Øystein Bull-Hansen som har vært prosjektleder for utviklingen av undervisnings-materialet, der også Perann Sylvia Stokke og Katrine Hamre Sørlie har bidratt.

– For å gjøre byene og tettstedene vekstkraftige, fremtidsrettede og bæ­rekraftige, trengs det en mer helhetlig politikk som kobler på tvers av ulike kommunale og private virksomhetsområder og inspirerer befolkningen til engasjement. Å gi retning for samfunnsutviklingen krever at lokalpolitikerne tar politisk lederskap. Vi håper at dette opplegget vi bidra til større bevissthet om dette, sier Øystein Bull-Hansen.

Les mer på KS sine nettsider