Fagansvarlig i BYLIVsenteret

06.12.2019

Vi tilbyr et faglig utviklende og hyggelig arbeidsmiljø - vil du bli vår nye kollega?

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge. Stillingen inngår i fagavdelingen, som er en del av NALs sekretariat. Avdelingen består av 12 engasjerte ansatte med tverrfaglig bakgrunn. Ansvarsområdene våre er blant annet arkitektkonkurranser, kursvirksomhet, stedsutvikling, boligkvalitet og bærekraft. NAL er høringsinstans for myndighetene og vi deltar aktivt i den offentlige debatten om arkitektur og stedsutvikling.

Bylivsenteret er et senter for bærekraftig by- og stedsutvikling som eies og drives av Norske arkitekters landsforbund. Senterets viktigste funksjon er å gi faglige råd og praktisk bistand til kommuner i deres arbeid med bærekraftig stedsutvikling. I tillegg til å bistå med gode planprosesser, legger vi stor vekt på kommunen som samfunnsaktør ut over plan- og bygningslovens virkemidler. Vårt arbeid skal gi kommunene økt gjennomføringskraft og bevissthet om hvordan de kan bruke sine investeringer og tjenester til å sikre en bærekraftig stedsutvikling. 

Som fagansvarlig i Bylivsenteret vil du ha et ansvar for faglig innhold, samtidig som du inngår i teamet på fire personer som daglig bistår og følger opp prosesser i kommunene vi samarbeider med. Arbeidet med kommunene krever kompetanse både på et overordnet og operativt nivå, og består av rådgiving, formidling, planlegging, gjennomføring og evaluering av ulike interne prosesser i kommunene.

Vi søker en person som er:
•   god til å holde fremdrift, levere kvalitet og ta ansvar
•   omgjengelig, arbeidsom og positiv
•   pålitelig og strukturert
•   nysgjerrig, interessert i å lære og å dele kunnskap 
•   svært gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig
•   faglig dyktig og engasjert!

Til stillingen legger vi vekt på at du:
•   er samfunnsengasjert og har tro på kommunen som endringsagent
•   har god faglig forståelse og strategisk sans
•   har erfaring med, og forståelse for, stedsutviklingsprosesser
•   har god kjennskap til kommunenes utfordringer og virkemidler
•   liker å lede verksteder og prosesser med mange aktører involvert, og har evnen til å inspirere og gjøre andre gode

Kvalifikasjoner:
•   Master i arkitektur / landskapsarkitektur /arealplanlegging/samfunnsplanlegging eller høyere utdanning innen andre relevante fagområder
•   Minimum 5 års arbeidserfaring fra det offentlige eller private

Det er en fordel med erfaring fra organisasjonslivet og med myndighetsarbeid. 

Arbeidsområder:
•   Bistå kommuner og andre med strategisk by- og stedsutvikling
•   Ivareta og utvikle Bylivsenterets faglige innhold
•   Planlegge og lede verksteder og seminarer med involverte aktører i ulike kommuner
•   Bidra til å videreutvikle Bylivsenterets virkeområder og NALs faglige profil
•   Bidra til å utvikle kurs, verksteder, konferanser og studieturer
•   Holde foredrag, skrive artikler og rapporter
•   Formidlingsarbeid, nettverksbygging og kontakt med andre faggrupper

Stillingen vil innebære reisevirksomhet i Norge. 

Vi tilbyr gode betingelser, hyggelig og åpent arbeidsmiljø og fine lokaler i Arkitektenes hus. Opplæring vil bli gitt.

For spørsmål om stillingene, kontakt fagsjef Camilla Moneta eller prosjektleder Alf Waage, tlf. 95889418

Søknad med referanser og CV sendes til nal@arkitektur.no

Søknadsfrist: 2. januar 2020.

Om NAL 
Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell organisasjon som arbeider for å tydeliggjøre arkitektfagets samfunnsmessige betydning, bidra til et bærekraftig samfunn, bedre rammebetingelsene for arkitektur og fremme høy kvalitet i utøvelsen av faget. Vi har i mer enn 100 år arbeidet for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser. Vi samarbeider med en rekke offentlige og private aktører for å bedre rammebetingelsene for arkitekter og arkitektur.  NAL bidrar i utformingen av arkitekturpolitikk, og er en tydelig felles stemme for arkitekter i samfunnet. NAL har cirka 4300 medlemmer fordelt på 14 lokalforeninger. NALs sekretariat har 33 ansatte og holder til i Arkitektenes hus sentralt i Oslo.

 

Illustrasjon: Dyrvik arkitekter_Atsite_Architectopia.jpg