Fjellgata - tilrettelagt for hverdagsliv Illustrasjon: TAG Arkitekter AS/Victor Fretyan

i

Byutviklingsgrep for Kongsvinger

06.08.2019

Utviklingen av Midtbyen er en sentral brikke for å oppnå målsettingene i kommunenes langsiktige byutviklingsstrategi - Kongsvinger2050.

Hensikten med parallelloppdraget er å få frem gode ideer og vise utviklingsgrep for Midtbyen. Det er også et ønske om en åpen prosess med en bred faglig diskusjon, der man får mulighet for å dele erfarin­ger undervegs og prosessen mot ferdige forslag kan påvirkes. Det ble derfor arrangert et midtveisseminar 27. april 2017, og sluttseminar 31. mai 2017.

Arkitektgruppenes forslag, viste ulike grep for transformasjon og fortetting, og ga, sammen med innspill fra befolkningen et godt grunnlag for evalueringskomiteens arbeid.

Følgende forslag forelå:

TEAM 1, Motto: ”VRIMMEL” LINK Arkitektur v/Urban Link og Multiconsult 

TEAM 2 Motto: ”MIDTBYEN KONGSVINGER”, TAG Arkitekter AS 

TEAM 2 Motto: ”MIDTBYEN KONGSVINGER”, Asas arkitektur AS og IN´BY 

Parallelloppdraget konkretiserer og detaljerer arbeidet som er gjort så langt gjennom Kongsvinger 2050 samt rapporten Alternativer for Midtbyen (Norconsult, 2016). Resultatene fra parallelloppdraget skal fungere som grunnlag for en områdereguleringsplan for Midtbyen. Kongsvinger kommune har honorert ett arkitektteam, mens Ø.M. Fjeld Utvikling AS har honorert to. 

Evalueringskomitéen har bestått av representanter fra Kongsvinger kommune, representant fra grunneiersiden, fylkesantikvar fra Hedmark fylkeskommune, Statens vegvesen, Norconsult og Norske arkitekters landsforbund (NAL). Evalueringsgruppens anbefalinger er oppsummert i en rapport, NAK nr. 489 Byutviklingsgrep Midtbyen, Kongsvinger.

Last ned evalueringsrapporten

Skjermbilde 2019-08-06 kl. 16.01.56

Last ned evauleringsrapporten (48,2 MB)