BYLIVsenteret er partner i nytt forskningsprosjekt

Alf Waage, 26.06.2017

Til høsten starter et nytt forskningsprosjekt som skal gi svaret på hvilke bosettingsmønster som gir lavest klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv. SINTEF leder arbeidet og BYLIVsenteret er med som partner.

Målsettingen er at forskningsprosjektet skal bidra til at kommuner og myndigheter får et bedre beslutningsgrunnlag når man planlegger nye utbyggingsområder. Som en del av prosjektet skal det utvikles et digitalt beregningsverktøy, i tillegg til generelle råd og anbefalinger. Kristiansand kommune er med som case. Forskningsprosjektet involverer forskere fra NIBR, TØI, Akaryon (Østerike) og BOKU University (Østerike). 

 - Prosjektet bygger videre på erfaringer fra Østerike. SINTEF har vektlagt at resultatene skal ha reell bruksverdi for norske kommuner, noe som gjør at vi har stor tro på prosjektet og ser frem til oppstart til høsten. Vi har et særlig ansvar for å sikre overføringsverdien til norske kommuner, sier Alf Waage, leder for BYLIVsenteret.

I april delte Forkninsrådet ut 70 millioner til seks utvalgte prosjekter som en del av sitt nye initiativ BYFORSK. I alt kom det inn 63 søknader.

− Disse prosjektene kombinerer høy kvalitet og tverrfaglighet på en spennende måte. Det gir et viktig utgangspunkt for å kunne bidra til å utvikle nye og attraktive løsninger på byenes komplekse utfordringer, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Les mer om de seks utvalgte prosjektene på Forskningsrådets nettsider.