BYLIVkonferansen 2019: Sammen om det gode liv i sentrum

Perann Sylvia Stokke, 10.04.2019

Byene må møte fremtiden på en offensiv måte. Hvilke trender ser vi og hvordan kan vi fange opp disse i vår stedsutvikling slik at byene blir enda viktigere, både som steder å leve og besøke?

Velkommen til Tønsberg 17.-18. september 2019 – sett av datoene allerede nå!

BYLIVkonferansen er relevant for alle som jobber med stedsutvikling, i kommune og det private næringsliv eller deg som bare er interessert i by- og stedsutvikling.

Årets konferanse retter fokuset mot de mellomstore byene, og arrangeres av BYLIVsenteret i samarbeid med Vestfold Fylkeskommune.

– Stedsutvikling gjelder alle. Alle som driver med noe i et bysentrum er egentlig stedsutviklere, enten de er klar over det eller ikke. Dersom vi alle ble mer bevisst dette, ville vi komme mye lengre, sier Øystein Bull-Hansen, fagansvarlig i BYLIVsenteret.

I tillegg til konferanse blir det verksteder, kurs og befaringer. Konferansen avholdes på Quality Hotel Tønsberg.

Les mer om konferansen og meld deg på

Gikk du glipp av BYLIVkonferansen 2018? Her kan du se opptakene fra konferansen.