BYLIVkonferansen 2019

13.05.2019

Tema for årets konferanse er BY PÅ LIVET - Hverdagbyen - Opplevelsesbyen. Velkommen til Tønsberg 17.+ 18. september!

Hvordan kan vi sammen utvikle byen som livsarena, møteplass og identitetsbærer? På årets BYLIVkonferanse setter vi fokus på hverdagsbyen og opplevelsesbyen, og hva som skal til for å lykkes. Utviklingskraften ligger i et tett samspill mellom kommune, næringsliv og frivillighet. 

Bli med og la deg inspirere gjennom aktiv deltakelse på verksteder, kurs og befaringer og hør foredrag fra lokale og nasjonale aktører.

BYLIVkonferansen er viktig for deg som jobber med stedsutvikling, enten i kommunen, næringslivet, eller deg som bidrar til den levende byen gjennom private initiativ og frivillig arbeid.

Kom og bidra til byliv i Tønsberg 17. og 18. september!

BYLIVkonferansen 2019 arrangeres av BYLIVsenteret i Norske arkitekters landsforbund i samarbeid med Vestfold Fylkeskommune, Tønsberg kommune og Tønsberg Sentrum.

Programmet er under utvikling og påmelding starter første uken i juni. Sett av datoene allerede nå!

Tid: 17.-18. september 2019
Sted: Quality Hotel Tønsberg

Last ned flyer 

Les mer om konferansen og meld deg på