Bestill kurs i aldersvennlig stedsutvikling til din kommune

13.03.2020

I tillegg til håndboken i aldersvennlig stedsutvikling, har Norske arkitekter landsforbund på oppdrag fra Helsedirektoratet utviklet et tilhørende kurs i aldersvennlig stedsutvikling, rettet mot kommunale planleggere

Kurset passer også for øvrig administrasjon og politikere i kommunen. Kurset ble første gang gjennomført i Oslo 23. januar, og ble i tillegg strømmet.

Les mer om kurset på våre nettsider

Dette kurset kan nå bestilles direkte hjem til din kommune. Norske arkitekters landsforbund stiller med foredragsholder og prosessleder, og har mulighet til å skreddersy verkstedet slik at det passer den enkelte kommune og lokale problemstillinger.

Kurset gjennomgår og drøfter sentrale temaer i håndboken, og går dypere inn i noen utvalgte eksempler. Kurset består av to deler, først en teoridel med tilhørende eksempler, og deretter et verksted hvor man kan delta aktivt med egne erfaringer og lokale problemstillinger.

Kurset er godt egnet til å diskutere tematikken på tvers av avdelinger og fagområder. Vi vil derfor oppfordre til at flere avdelinger deltar på kurset, gjerne sammen med politikere. Kurset kan også tilpasses bruk i forbindelse med politikeropplæring.

Ta kontakt med oss på e-post om du ønsker å vite mer.

Om Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling

Håndboken er laget av Norske arkitekter landsforbund på oppdrag fra Helsedirektoratet, og er del av oppfølgingen av regjerningens strategi for et aldersvennlig samfunn. Målet med håndboken er å vise hva aldersvennlig stedsutvikling kan bety i praksis, samt vise hvilke konkrete muligheter og verktøy planleggere og utbyggere har. Hovedmålgruppen for håndboken er planleggere, utbyggere, offentlige beslutningstakere, folkehelsekoordinatorer, politikere og andre som jobber med stedsutvikling..

Last ned håndboken

Bestill trykt utgave av håndboken