Ny fagansvarlig for BYLIVsenteret

Lise Larstuvold er ny fagansvarlig for BYLIVsenteret i Norske arkitekters landsforbund. Hun er fagrådgiver innen stedsutvikling og klima, og har over 20 års erfaring som prosjekterende arkitekt og planlegger.

BYLIVsenteret og Distriktssenteret har inngått samarbeidsavtale

Samarbeidsavtalen skal bidra til at begge parter oppnår enda flere gode resultater innen stedsutvikling.

Utvikling av gode sentrumskvaliteter i Ulsteinvik

Arkitektgruppene Kaleidoscope og Nordic leverte spenstige og utfordrende forslag og ideer i parallelloppdraget for området Ulshaugen og Holseker i Ulsteinvik.

Hvem fortjener Attraktiv by-prisen 2021?

Mange kommuner jobber for å skape levende og bærekraftige lokalsamfunn. For å motivere til økt innsats og løfte frem gode eksempler, deler Kommunal – og moderniseringsdepartementet ut Attraktiv by-prisen.

Den reisende kommunearkitekten

«Æ kose mæ gløgg i hjel som kommunearkitekt!» Slik innledet arkitekt Navid Navid presentasjonen han holdt på NALs Bylivkonferanse i Narvik i oktober, under tittelen «Hva skjer i Meløy?». Når Arkitektnytt etterpå møter trønderen på en av byens brune hockeypuber, etterlater han ingen tvil; det skjer mye i Meløy.

Steinkjer – en mer levende småby

Steinkjer har store utviklingsmuligheter innenfor rammene som gjenreisingsarkitekturen setter. – Det har vært en spennende prosess å få tre arkitektteam utenfra til å se på oss og komme med gode råd for fremtidig utvikling av byen, sier ordfører Anne Berit Lein.

Samspill i Narvik

250 deltakere deltok fysisk eller digitalt på Bylivkonferansens to dager i Narvik. Temaet for 2020-konferansen var «samspillets kunst – inkluderende stedsutvikling».

BYLIVkonferansen 2020

Samspillets kunst - inkluderende stedsutvikling. Velkommen til Narvik 22.-23.

BYLIVkonferansen Parallelle sesjoner, 23. oktober

Deler av konferansens andre dag foregår i parallelle sesjoner. Her går vi tettere inn på noen aktuelle temaer, med både innlegg og diskusjoner med foredragholdere, panel, fysiske og digitale deltakere.

Kystbyen Ørnes – Sammen for Meløy

– I parallelloppdraget har de innleide teamene har levert veldig ambisiøse, men også mange smarte, enkle forslag til god stedsutvikling, sier kommunedirektør Adelheid Buschmann Kristiansen.

Nesodden går nye veier

Fokusgrupper med digitale workshops og video og presentasjoner på Zoom er blant de nye måtene kommunen, teamene og innbyggerne har jobbet med parallelloppdraget denne våren.

Ny rapport: Bo hele livet

SINTEF lansert nylig rapporten Nye bofellesskap og nabolag for gammel og ung. Anbefales!

Hvordan få til medvirkningsprosesser uten å samle folk?

BYLIVsenteret samarbeider med dyktige kommuner og arkitektgrupper som leter etter nye løsninger, snarere enn å la seg stoppe av koronakrisen.

Parallelloppdrag – arena for nyskaping og innovasjon innen byutvikling og planarbeid

Ett av teamene i parallelloppdraget i Steinkjer er består av tre unge, nyetablerte arkitektkontorer (wildcard).

Nytt parallelloppdrag i Ulsteinvik

Ulstein kommune inviterer to tverrfaglige arkitektgrupper til et parallelloppdrag som skal bidra til kommunens arbeid med visjoner, framtidsbilder og gjennomføringsstrategi for utvikling av sentrum. BYLIVsenteret bistår som prosessveileder.

Gode innspill til videreutvikling av Steinkjer

Det ble et veldig spennende midtveisseminar. Ikke minst var Bylab Steinkjer en ressurs i gjennomføringen av det åpne folkemøtet, oppsummerer Mikael Lye i BYLIVsenteret.

Tre arkitektteam skal jobbe med Tangen sentrum

Sambruk og inkluderende arkitektur, en grønn pollinerende allmenning og nye botilbud er blant temaene som kommunen håper parallelloppdraget skal gi gode svar på.

Har du husket å nominere til Attraktiv by prisen?

Attraktiv by - Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling skal belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet. Fristen for å komme med nominasjoner er 15. mars.

Bestill kurs i aldersvennlig stedsutvikling til din kommune

I tillegg til håndboken i aldersvennlig stedsutvikling, har Norske arkitekter landsforbund på oppdrag fra Helsedirektoratet utviklet et tilhørende kurs i aldersvennlig stedsutvikling, rettet mot kommunale planleggere

Parallelloppdrag - Tangen sentrum, Nesodden

Parallelloppdraget skal gi kreative og realistiske innspill til en helhetlig utvikling av Tangen sentrum til et attraktivt og klimavennlig møtested for hele kommunen.

Fagansvarlig i BYLIVsenteret

Vi tilbyr et faglig utviklende og hyggelig arbeidsmiljø - vil du bli vår nye kollega?

Liten, grønn og annerledes

Tingvoll kommune har fått ti konkrete anbefalinger til et bedre kommunesenter. Nå er jobben å følge anbefalingene, ett for ett.

Kurs: Aldersvennlig stedsutvikling

Hvordan kan arkitektur og planlegging bidra til et bedre og mer sosialt samfunn, hvor vi kan ha glede av hverandres ressurser i det daglige?

Utviklingen av kystbyen Ørnes er i gang

I september gikk startskuddet for en stor idédugnad for utviklingen av kystbyen Ørnes. Målsettingen er at Ørnes skal bli et godt lokalsentrum for innbyggerne i alle de ti bygdene i Meløy kommune.

Parallelloppdrag – utforming av ny bydel i Bodø

Bodø kommune inviterer til konkurranse for gjennomføring av parallelloppdrag for tverrfaglige prosjektgrupper innen arkitektur og planlegging for utforming av ny bydel i Bodø.

Se opptakene fra BYLIVkonferansen 2019

Tema for årets konferanse var BY PÅ LIVET - Hverdagbyen - Opplevelsesbyen. Over 250 deltok på konferansens to dager i Tønsberg.

Følg BYLIVkonferansen 2019 på direktestrømming

På årets BYLIVkonferanse i Tønsberg 17. og 18. september setter vi fokus på hverdagsbyen og opplevelsesbyen.

BYLIVkonferansen 2019

Tema for årets konferanse er BY PÅ LIVET - Hverdagbyen - Opplevelsesbyen. Velkommen til Tønsberg 17.+ 18.

BYLIVkonferansen 2019 – Parallelle sesjoner

Tirsdag 18. september kl 14:00-16:30 kan du velge mellom seks spennende tema i parallelle sesjoner. Her kan du lese mer om innholdet og de som bidrar.

Foredragsholdere – BYLIVkonferansen 2019

Her kan du lese mer om foredragsholderne på konferansen og temaene de skal snakke om

Praktisk informasjon – BYLIVkonferansen 2019

Her finner du praktisk informasjon om påmelding, overnatting og transport

Strategisk byledelse som verktøy

Hvordan kan man bruke byene som løftestang for samfunnets utvikling og hvordan kan man gi retning og få det beste ut av stedets potensial? Lars Fjendbo Møller fra Dansk arkitektursenter kommer til BYLIVkonferansen 2019.

– Alle bør ha en byarkitekt

Dette sier Maria Molden, Bergens byarkitekt. Bergen kommune har nylig etablert Byarkitekten, - en etat som skal ha en rådgivende rolle og fremme interesse og debatt for arkitektur, byforming og byutvikling. Maria Molden er en av foredragsholderne på BYLIVkonferansen 2019.

– Vi lager ikke møtesteder, vi lager steder hvor folk kan møtes

Dette sier Aslaug Tveit fra Léva Urban Design. På BYLIVkonferansen 2019 skal hun lede en parallellsesjon om Placemaking som metode for å skape bærekraftige byer med offentlige rom for hverdagsmennesket.

Nytt parallelloppdrag i Meløy

Meløy kommune inviterer tre ulike team av arkitekter, planleggere og samfunnsutviklere til å gi gode råd for hvordan Ørnes kan utvikles både som lokalsamfunn, kommunesenter og regionsenter.

Nye strategier for handel i sentrumsområder

Handelen sliter og byene er i endring. Hva skal vi satse på i sentrum, hva er riktige strategier for kommunen og hvordan kan handelen tilpasse seg den nye generasjonen forbrukere?

Skolen og byen spiller sammen i Mysen

Teamene som deltok i parallelloppdraget skulle vise hva en skole og et svømmeanlegg kan tilføre byen, og hvordan det kan skapes synergier og sambruk med andre offentlige og private funksjoner.

Tjenesteutvikling innen helse og omsorg bidrar til stedsutvikling

Gjennom å utvikle helseknutepunkt istedenfor tradisjonelle helsehus, vil Drammen kommune skape gode lokalsentra i bydelene. De forstår at helse, trivsel og sosial kontakt i nærmiljøet henger tett sammen.

Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling

Skal vi lykkes med å skape et samfunn som er godt for alle, trenger vi fysiske miljøer som inviterer til aktivitet og møter mellom mennesker, på tvers av alder og funksjonsnivå. Norske arkitekters landsforbund har utviklet "Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling" på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Ny medarbeider i BYLIVsenteret

Mikael Lye er nyansatt i BYLIVsenteret i Norske arkitekters landsforbund. Lye er byplanlegger og arkitekt MNAL, og har mer enn 20 års erfaring innenfor fagområdet. Han har særlig kompetanse innenfor stedsutvikling, kulturminnevern og plan- og byggesak.

Framtidsbilder for Trondheim sentrum 2050

Trondheim kommune har gjennomført et parallelloppdrag for å få fram et stort spekter av ideer og løsningsmuligheter for Midtbyen og de andre delområdene i sentrum.

Frokostseminar - lansering av håndbok i aldersvennlig stedsutvikling

Skal vi lykkes med å skape et samfunn som er godt for alle, trenger vi fysiske miljøer som inviterer til aktivitet og møter mellom mennesker, på tvers av alder og funksjonsnivå.

Nye Elnesvågen - sentrum i Hustadvika kommune

Elnesvågen blir nytt kommunesenter i Hustadvika kommune fra 2020. Fræna kommune har denne vinteren gjennomført et parallelloppdrag for å få på plass gjennomarbeidede løsningsforslag for utviklingen av sentrum i Hustadvika.

Utvikling av Lørenskog stasjonsområde

Lørenskog kommune har gjennomført et et parallelloppdrag for å belyse muligheter, få fram idéer og løsninger, og finne helhetlige grep for utvikling av Lørenskog stasjon og de sentrale områdene rundt stasjonen.

BYLIVkonferansen 2019: Sammen om det gode liv i sentrum

Byene må møte fremtiden på en offensiv måte. Hvilke trender ser vi og hvordan kan vi fange opp disse i vår stedsutvikling slik at byene blir enda viktigere, både som steder å leve og besøke?

Europas største konferanse for bærekraftig byutvikling

URBAN FUTURE Global Conference arrangeres Oslo i mai. BYLIVsenteret er nettverkspartner, og alle våre kontakter får betydelig rabatterte billetter ved påmelding før 30.4

Nominér Norges mest attraktive by

15. februar gikk startskuddet for konkurransen "Attraktiv by – statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling". Vi har snakket med juryleder arkitekt MNAL Alexandria Algard om hva juryen ser etter hos de nominerte.

Fullt trøkk i Trondheim sentrum

Trondheim kommune har for tiden to store parallelloppdrag gående, Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 og Nyhavna. Vi har tatt en prat med Grete Kristin Hennissen, avdelingsleder Indre by, Byplankontoret i Trondheim og planlegger Nadja Sahbegovic på byplankontoret for å høre mer om prosessen.

Sjøholt: Fra tettsted til fjordlandsby i nye Ålesund kommune

I dette parallelloppdraget valgte teamene å samarbeide om en felles tiltaksplan som kan være til stor nytte når Sjøholt i 2020 blir et delsenter i, og innfallsporten til Ålesund fra øst.

Parallelloppdrag - offentlige byrom Nyhavna

Trondheim står overfor en unik mulighet til å utvikle en fremtidsrettet og særegen bydel ved vannet. Bane NOR Eiendom, Trondheim Havn og Trondheim kommune inviterer til parallelloppdrag om de offentlige rommene på Nyhavna.

Vil du være med å utvikle fremtidens byer og tettsteder?

Prosjektlederstilling i Norske arkitekters landsforbund /​ Bylivsenteret

Gode eksempler på aldersvennlige bo- og nærmiljøer

Vi trenger hjelp til å finne gode eksempler på aldersvennlige bo- og nærmiljøer. Bakgrunnen er at BYLIVsenteret utarbeider en håndbok og et kurs i aldersvennlig stedsutvikling på oppdrag fra Helsedirektoratet.

75 tiltak for utvikling av Sjøholt

Fjordsti, fisketårn, skolehage, gangbro, boligtun og lysstrategi var blant tiltakene som ble presentert på sluttseminaret for parallelloppdraget for Sjøholt sentrum.

Kurs: Planlegging for livskvalitet og helse

Hvordan kan man gjennom bevisst og strategisk planlegging bidra til bedre folkehelse, livskvalitet og trivsel i våre byer og steder?

Høythengende pris til Ulstein Arena

Statens byggeskikkpris har blitt til Statens pris for byggkvalitet, og ble 31. oktober delt ut for første gang. Vinner ble Ulstein Arena i Ulsteinvik, vi gratulerer!

Biblioteket er sentralt i et godt bymiljø

Den nederlandske arkitekten og bibliotekrådgiveren Aat Vos var en av foredragsholderne på BYLIVkonferansen 2018. Hans hovedbudskap er at offentlig planarbeid, som for eksempel teatre, ungdomsklubber og biblioteker, er veldig åpenbare og kraftfulle medisiner for å skape vitale og inkluderende byer.

Lokalt næringsliv, eierskap og engasjement i stedsutvikingen

Det er på tide at næringsutvikling smelter sammen med stedsutviklingen. En av programpostene på BYLIVkonferansen 2018 i Ulsteinvik var en "live podcast" ledet av Silvija Seres.

Sosial byutvikling

Kenneth A. Balfelt er kunstner og arbeider med stedsutviklingsarbeid og marginaliserte samfunnsgrupper i sosialt orienterte kunstprosjekter. På BYLIVkonferansen i Ulsteinvik gjorde foredraget hans sterkt inntrykk på mange, med innblikk i arbeidsmetoder og noen av prosjektene han engasjerer seg i.

Se opptakene fra BYLIVkonferansen 2018

Byliv, næringsliv, hverdagsliv. Hvordan kombinerer vi dette slik at vi får attraktive sentrumsområder? Dette var temaet for årets BYLIVkonferanse som gikk av stabelen i Ulsteinvik 17+18. oktober.

BYLIVsenteret på statsbudsjettet 2019

Mandag 8. oktober ble det klart at BYLIVsenteret i NAL ligger inne i statsbudsjettet for 2019 med en tildeling på to millioner kroner. – Det gleder oss at regjeringen ser nytten og verdien av arbeidet vi gjør som faglig sparringspartner for kommunene, sier prosjektleder Alf Waage.

Velkommen til Ulsteinvik!

BYLIVkonferansen 2018 arrangeres i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune og Ulstein kommune.

Attraktive steder som konkurransefortrinn

Silvija Seres har markert seg som en viktig stemme i den norske samfunnsdebatten. På BYLIVkonferansen 2018 vil hun snakke om hvordan vi kan skape inkluderende, trygge og attraktive steder.

Framtidens stedsutvikling handler om å flette sammen funksjoner

For andre gang arrangeres det en nasjonal BYLIVkonferanse. Målgruppen er alle som bidrar til å utvikle sentrumsområder, enten det er ildsjeler, ansatte i kommune, fylke, i det private næringslivet eller på et arkitektkontor.

Ulstein Arena finalist til Statens pris for byggkvalitet

Det nye samlingsstedet for idrett og kultur i Ulsteinvik er en sentral ingrediens i BYLIVkonferansen 2018. - Dette er inkluderende arkitektur i praksis, sier Alf Waage, leder i BYLIVsenteret

Kyrksæterøra: Et levende sentrum – det miniurbane miljø

Hemne kommune har gjennomført ett parallelloppdrag for å få fremtidsbilder av Kyrksæterøras utvikling og få redegjort for hvordan man kan arbeide for å realisere visjonene.

«Fra stasjon til sted» - parallelloppdraget er i gang

Representanter fra næringslivet og lokale innbyggere bidro til diskusjon om innspillene fra de tre arkitektteamene på midtveisseminar i forbindelse med parallelloppdraget for stasjonsområdet Lørenskog.

Høy stemning i Tingvoll

Oppstartsseminaret i parallelloppdraget i Tingvollvågen tirsdag denne uken trakk fulle hus – mange ville være med og engasjementet var stort. Prosjektleder hos kommunen, Synnøve Nes, er storfornøyd med både arkitektteamene og innspillene som har kommet fra innbyggerne.

Hindringer og drivere for bærekraftig stedsutvikling

Hvordan skape lyst og interesse for bærekraftig stedsutvikling? Disse og flere andre spørsmål har BYLIVsenteret stilt til seks engasjerte personer fra ulike miljøer under årets utgave av Arendalsuka.

Se opptakene fra BYLIVseminaret

Kommunesammenslåing – Ny giv for småstedene? Dette var tema på årets BYLIVseminar som ble arrangert 28. august. Gikk du glipp av arrangementet, kan du se opptakene nå.

Kommunesammenslåing: Ny giv for småstedene?

Årets BYLIVseminar arrangeres 28. august.

Parallelloppdrag for Sjøholt sentrum

Parallelloppdraget er å gi underlag og kunnskap til utarbeiding av ny områdeplan i Sjøholt sentrum. I tillegg skal det genereres konseptskisser og ideer som skal inspirere og motivere grunneiere og næringsliv til å satse på Sjøholt.

Økokommunen Tingvoll inviterer til parallelloppdrag

Parallelloppdraget skal danne grunnlaget for videre utvikling av kommunesenteret Tingvollvågen som et fortettet, grønt og attraktivt tettsted ved fjorden.

"Ibsenbiblioteket" på vei mot neste fase

Fredag 29. juni ble resultatene fra parallelloppdraget «Ibsenbiblioteket» presentert i Skien bibliotek. Dette markerer at prosjektets første fase nå skal stilles ut for befolkningen, og evalueres, før det legges frem sak til politisk behandling til høsten der lokalisering skal vedtas.

– Den kulturen jeg føler meg hjemme i, er egentlig ikke så stedbundet

Psykolog Peder Kjøs om sted, identitet og tilhørighet

En mengde innspill til Elnesvågen

13.-14. juni ble det avholdt midtveisseminar og åpent møte for parallelloppdraget om nytt sentrum i Fræna kommune, Elnesvågen

Stasjonssida i Kongsvinger utvikles

Gjennom parallelloppdraget "Utvikling av Stasjonssida i Kongsvinger" har kommunen fått inn forslag til hvordan Stasjonssida kan utvikles for å styrke Festningsbyen Kongsvinger og å bli en vital bydel som bygger opp under intensjonene og målene i Kongsvinger 2050.

Parallelloppdrag for Lørenskog stasjon utlyst

Parallelloppdraget skal belyse framtidige utviklingsmuligheter for Lørenskog stasjon og de sentrale områdene rundt stasjonen.

Fra stasjon til sted - visjoner for Lørenskog

Et spennende nytt oppdrag er på trappene, og NAL oppfordrer alle interesserte til å følge med på Doffin, da utlysningen vil publiseres innen kort tid.

Tre arkitektteam i gang med sentrumsutvikling i Elnesvågen

Elnesvågen sentrum i Fræna kommune ligger naturskjønt til i et vakkert kulturlandskap 20 km nord for Molde, men er i dag preget av biltrafikk, store asfaltflater, lange avstandar og dårlige gangforbindelser.

BYLIVsenteret på The North West

BYLIVsenteret deltok under årets bykonferanse The North West, i Ålesund, med foredrag og debatt om byenes drivkrefter og fremtidens muligheter for sentrumsutvikling. Vi inviterte ordførerne fra sunnmørsbyene, samt Babak Behrad fra strategibyrået Trigger, og «feelgood-entreprenør» Katrine Aspaas.

Wildcard + dobbelt dansk i Skien

JAJA Architects og Arkitema er valgt ut til å bidra i parallelloppdraget for Ibsenbiblioteket i Skien. I tillegg er det Oslobaserte Wildcard-kontoret Holt O’Brien engasjert i prosessen, i samarbeid med norske Gattaca, AP+E fra Irland og italienske De Gayardon Bureau.

BYLIVsenteret på The North West

I i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune har BYLIVsenteret ansvar for en av bolkene fredag 19. april.

Parallelloppdrag for nye Elnesvågen sentrum

Fræna kommune inviterer til konkurranse for tverrfaglige arkitektgrupper om utvikling av nye Elnesvågen sentrum.

Skape sammen, jobbe sammen

Samskaping og arbeidskollektiver er i mange byer blitt et interessant verktøy for å revitalisere sentrum, og samtidig bringe inn kunnskapsrike og engasjerte mennesker. Er denne arbeidsformen er et storbyfenomen, eller om det like gjerne kan være interessant for de små stedene?

Parallelloppdraget for "Ibsenbiblioteket" er utlyst

Skien kommune inviterer til parallelloppdrag for tverrfaglige arkitektgrupper for prosjektet «Ibsenbiblioteket». Ett av de tre teamene som skal velges skal være et yngre, nyetablert kontor (Wildcard).

Arkitekturpraten: Ola Elvestuen

Under Arendalsuka benyttet vi anledningen til å snakke med sentrale politikere om arkitektur, by og bygdeutvikling. En av disse var Ola Elvestuen, klima- og miljøminister og nestleder i Venstre.

Nye Nittedal sentrum – en kompakt småby

Tre arkitektteam deltok i parallelloppdraget om ideer til hvordan Nittedal sentrum kan forvandles til en moderne småby. Forrige uke ble evalueringsrapporten overlevert formannskapet i Nittedal kommune.

Nye Kyrksæterøra i støpeskjeen

Siste uken i januar arrangerte Hemne kommune oppstartsseminar på Kyrksæterøra med de valgte arkitektgruppene, virksomhetsledere og andre sentrale aktører i kommunen.

Fotokonkurranse for Indre Østfold

Østfold Kulturutvikling, bibliotekene i Indre Østfold og Norske arkitekters landsforbund (NAL) inviterer til fotokonkurranse! Vi er ute etter bilder av stedene, situasjonene og kvalitetene som gjør nettopp din kommune spesiell. La oss se ditt Østfold!

Søk klimasatsmidler nå!

Er dere/skal dere i gang med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel så bør dere søke klimasatsmidler. Fristen er 15. februar.

Skien: Mulighetsstudie vinteren 2018

Skien går et spennende år i møte, med flere interessante byutviklings-prosjekter på plakaten. Denne vinteren kommer en utlysning for en mulighetsstudie for Ibsenbiblioteket, som vil gjennomføres i form av et parallelloppdrag.

Byutvikling og innovasjon innen eldreomsorgen

BYLIVsenteret var nylig i Skien for å bistå kommunen med å gjennomføre en workshop knyttet til oppstart av prosjektering for nytt sykehjem.

Arkitekturpraten: Victoria Marie Evensen

Under Arendalsuka benyttet vi anledningen til å snakke med sentrale politikere om arkitektur, by og bygdeutvikling. En av disse var leder for byutviklingskomiteen, Oslo Bystyre og nestleder i Arbeiderpartiets bystyregruppe, Victoria Marie Evensen.

Nytt FoU prosjekt - Veien til et aldersvennlig samfunn

På oppdrag fra Helsedirektoratet skal Norske arkitekters landsforbund (NAL) utarbeide en veileder og et kurs for kommuner, arkitekter og planleggere.

Statsbudsjettet 2018 - to millioner kroner til BYLIVsenteret

Forhandlingene om neste års statsbudsjett er ferdig, og Norske arkitekters landsforbund (NAL) ligger inne med to millioner til sitt arbeid med BYLIVsenteret.

Nytt parallelloppdrag for Kyrksæterøra sentrum

Parallelloppdraget skal gi innspill til alternative utviklingsgrep og en helhetlig vurdering av Kyrksæterøras utviklingspotensial. Dette skal danne grunnlag for utarbeidelse av en områdeplan. NALs BYLIVsenter bistår kommunen.

Arkitekturpraten: Odd Einar Dørum

Under Arendalsuka benyttet vi anledningen til å snakke med sentrale politikere om arkitektur, by og bygdeutvikling. En av disse var Odd Einar Dørum, tidligere leder av Venstre, samferdselsminister og justisminister fra 1997-2005.

Kommunene ønsker å innta lederrollen

– Hvordan kan kommune, fylkeskommune, stat og næringsliv sammen bidra til å skape framtidsrettede og inkluderende steder? 150 deltakere var samlet på den første BYLIVkonferansen i Haugesund 18. oktober.

Anbefalinger for byutviklingsgrep for Midtbyen – Kongsvinger

For å få tegnet et godt bilde av utviklingsmulighetene i Midtbyen i Kongsvinger ba kommunen og Ø. M. Fjeld Utvikling AS tre tverrfaglige arkitektgrupper om å komme med forslag til utviklingsgrep for dette sentrale området.

Arkitektur - et verktøy for å skape et sunt og bærekraftig samfunn

- Vi må i dag erkende, at vores fysiske omgivelser – vores boliger, arbejdspladser, institutioner og byrum, betyder langt mere for vores helbred og velbefindende end vi tidligere har forestillet os.

Ti anbefalinger for Nesbyen

Nes kommune har nylig gjennomført et parallelloppdrag for å videreutvikle kommunesenteret sitt.

Parallelloppdrag – Stasjonssida i Kongsvinger

Parallelloppdraget skal gi innspill til alternative utviklingsgrep og helhetlig vurdering av utviklingspotensialet for Stasjonssida i Kongsvinger.

BYLIVkonferansen 2017

Velkommen til tverrfaglig plankonferanse og nettverkssamling i Haugesund. Fokus blir på menneskevennlig planlegging, nærmiljø og lokalsamfunn. – Hvordan kan kommune, fylkeskommune, stat og næringsliv sammen bidra til å skape framtidsrettede og inkluderende steder?

BYLIVsenteret på Arendalsuka 2017

Under Arendalsuka i august kunne NAL by på en hel dag med foredrag og debatter knyttet til arkitektur og samfunnsutvikling. Dette skjedde i form av et samarbeid med DogA, Forskningsrådet, AHO, Difi og Arkitektbedriftene.

Arkitekturpraten: Anne Beathe Kristiansen Tvinnerheim

Under Arendalsuka benyttet vi anledningen til å snakke med sentrale politikere om arkitektur, by og bygdeutvikling. En av disse var Anne Beathe Kristiansen Tvinnerheim som er 2. nestleder i Senterpartiet.

BYLIVsenteret + Oslo Urban Arena

BYLIVsenteret bidrar med en "breakout session" på Oslo Urban Arena 20. september. I samarbeid med NIBR og TØI ser vi nærmere på hvilke muligheter den multifunksjonelle byen kan gi oss.

Framtidsvisjonar for den urbane fjordlandsbyen Sandane

Gjennom parallelloppdraget har kommunen fått gode innspel og konkrete løysningsforslag for korleis utvikle Sandane til ein meir attraktiv og berekraftig tettstad.

Stinn brakke i Nesbyen

Arkitektgruppene DRMA og Arkitema la 19. juni frem sine fremtidsbilder og handlingsplaner for Nesbyen. Disse stilles også ut på det lokale kjøpesenteret i sommer.

BYLIVsenteret er partner i nytt forskningsprosjekt

Til høsten starter et nytt forskningsprosjekt som skal gi svaret på hvilke bosettingsmønster som gir lavest klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv. SINTEF leder arbeidet og BYLIVsenteret er med som partner.

BYLIVsenteret Fagseminar 2017: Kommunen som endringsagent

I år ser vi nærmere på hvordan kommunen selv kan være driver og endringsagent i by- og tettstedsutviklingen.

Skien nytenker biblioteket

Sambruk er stikkordet når Skien kommune skal bygge nytt bibliotek, et Ibsen besøkssenter og et utvidet servicesenter for innbyggerne. Gjennom en arkitektkonkurranse skal man se på mulighetene for å integrere disse funksjonene og gi det en ny ramme i et nytt bygg i Skien sentrum.

Ny medarbeider i BYLIVsenteret

Sivilarkitekt Andreas Fadum Haugstad er ansatt som prosjektleder i NALs fagavdeling fra 1. april 2017. Han skal primært arbeide med oppgaver knyttet til NALs satsing på Bylivsenteret, men vil også ha andre oppgaver knyttet til fagavdelingens aktiviteter.

Nesbyen + fjellet = sant

Hyttefolket i fjellet inviterer Nes kommune til et samarbeid om å gjøre Nesbyen til et levende og attraktivt sentrum, hvor det er godt å bo, leve og arbeide og der hytteeierne og besøkende trives og handler.

Parallelloppdrag om nye Nittedal sentrum

Nittedal kommune inviterer konsulentteam innen arkitektur og plan til et honorert parallelloppdrag for å få innspill til hvordan Rotnes kan bli et attraktivt og klimavennlig møtested for hele kommunen.

Hva skjer i BYLIVsenteret?

BYLIVsenteret bistår kommuner i deres arbeid med bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Senteret ble startet opp av Norske arkitekters landsforbund i 2016 og har nå noen måneders drift bak seg. Hvordan er responsen ute i kommunene og hva står på agendaen i 2017? Vi har snakket med leder Alf Waage.

Tromsø nytenker sin områdeutvikling

Parallelloppdraget for Nordbyen som ble avsluttet høsten 2016 har gitt impulser til å nytenke måten Tromsø kommune driver områdeutvikling på.

BYLIVsenteret på Statsbudsjettet 2017

Norske arkitekters landsforbund fikk to millioner for å starte opp BYLIVsentret i 2016 og har nå fått et driftstilskudd på samme beløp i 2017.

Folkevalgtprogram for KS

NAL ved BYLIVsenteret og NIBR har laget en fagdag om bærekraftig by- og tettstedsutvikling som nå tilbys politikerne i alle norske kommuner.

Fremtidens fiskevær i gang

Flakstad kommune, som ligger i hjertet av Lofoten, har ambisjoner om å utvikle fremtidsrettede fiskevær hvor fiskeri, turisme, kunnskap og hverdagsliv lever i en fruktbar symbiose.

Les mer om BYLIVsenteret

Lurer du på hva BYLIVsenteret er og hva vi kan tilby? Vi har laget et hefte som du kan laste ned eller dele med andre.

Nytt parallelloppdrag i Sandane

Gloppen kommune ønsker forslag til hvordan Sandane sentrum skal utvikles framover som en urban fjordlandsby.

Nettkurs: Sykkelen som byutvikler

På dette nettkurset får du presentert gode eksempler fra både små og store byer, samt ferske veiledere til hjelp for deg som arbeider med planlegging, utvikling og detaljering av gode sykkelløsninger.

Lansering

NAL etablerer Bylivsenteret fordi vi ser et økende behov for en nasjonal aktør som på en effektiv måte kan bistå kommunene i deres arbeid med bærekraftig by- og tettstedutvikling.

BYLIVkonferansen Parallelle sesjoner, 23. oktober

Deler av konferansens dag 2 foregår i parallelle sesjoner. Her går vi tettere inn på noen aktuelle temaer, med både innlegg fra foredragholdere og diskusjoner med panel, fysiske og digitale deltakere.

Arendalsuka

Bylivsenteret på Arendalsuka 2016.