Lise Larstuvold, arkitekt og fagrådgiver innen stedsutvikling og klima

"Kommunene kan ta føringen, og skape bærekraftige, attraktive byer og tettsteder med levende lokalsamfunn."

Som fagansvarlig i BYLIVsenteret bistår Lise norske kommuner med bærekraftig stedsutvikling, med fokus på god arkitektur og velfungerende byrom.

Moderne byutvikling er samfunnsutvikling!

BYLIVsenteret bistår kommuner i deres egne stedsutviklingsprosesser, hvor målet er å
skape byer og lokalsamfunn hvor folk kan leve gode, sosiale og klimavennlige liv.
 
BYLIVsenteret gir faglige og strategiske råd i alle faser, fra overordnet planarbeid til gjennomføring og drift. I tillegg arbeider vi for å påvirke nasjonale rammebetingelser. Vi ser på kommunen som den viktigste endringsagenten for en bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Vår erfaring er at stedene som lykkes med sin stedsutvikling preges av politisk vilje, gode og realistiske visjoner, og et reelt samspill med befolkning og næringsliv.

BYLIVsenteret mottar støtte over Statsbudsjettet og skal gi råd som er i tråd med statlige
retningslinjer.
 
Ring oss for en uforpliktende samtale og avtal et gratis rådgivningsmøte.
 

Abonnér på BYLIVsenterets månedlige nyhetsbrev