Øystein Bull-Hansen, Byplanlegger og grønn stedsutvikler

"Kommunene har virkemidlene, de må ta føringen"

Øystein Bull-Hansen jobbet 20 år i Drammen kommune med å utvikle byen til det den er i dag — en levende og attraktiv by. Som fagansvarlig i BYLIVsenteret deler han i dag sine erfaringer med norske kommuner.

Moderne byutvikling er samfunnsutvikling!

BYLIVsenteret bistår kommuner i deres egne stedsutviklingsprosesser, hvor målet er å
skape byer og lokalsamfunn hvor folk kan leve gode, sosiale og klimavennlige liv.
 
BYLIVsenteret gir faglige og strategiske råd i alle faser, fra overordnet planarbeid til gjennomføring og drift. I tillegg arbeider vi for å påvirke nasjonale rammebetingelser. Vi ser på kommunen som den viktigste endringsagenten for en bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Vår erfaring er at stedene som lykkes med sin stedsutvikling preges av politisk vilje, gode og realistiske visjoner, og et reelt samspill med befolkning og næringsliv.

BYLIVsenteret mottar støtte over Statsbudsjettet og skal gi råd som er i tråd med statlige
retningslinjer.
 
Ring oss for en uforpliktende samtale og avtal et gratis rådgivningsmøte.
 

Abonnér på BYLIVsenterets månedlige nyhetsbrev