BYLIVkonferansen

Perann Sylvia Stokke, 06.04.2018

BYLIVkonferansen 2018 arrangeres i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune og Ulstein kommune.

Byliv, næringsliv, hverdagsliv. Hvordan kombinerer vi dette slik at vi får attraktive sentrumsområder? Hvordan skaper vi gode lokalsamfunn gjennom målbevisst næringsutvikling, og hva kan næringslivet vinne på å engasjere seg i stedsutviklingen?

Våre byer og tettsteder har forutsetninger for å tiltrekke seg gode hoder og hender gjennom å tilby kunnskapsmiljøer i toppklasse, nærhet mellom arbeid, bosted og natur, og ikke minst arbeidsbetingelser og offentlige goder som gjør det mulig å forene karriere og familieliv. Men hvordan forvalter vi denne merkevaren når vi planleggere stedene våre? Kan vi jobbe frem en kultur for målrettet samarbeid mellom næringsliv og kommune, slik at vi sammen kan utvikle konkurransekraftige og attraktive livsmiljøer.

På BYLIVkonferansen møter du byer, bedrifter og prosjekter som viser vei for fremtidens lokalsamfunn. Vi byr på inspirerende og matnyttige foredrag, samtaler, verksteder, nettverkssamlinger og befaring av nye Ulstein Arena.

Tid: 17.+18. oktober 2018
Sted: Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik

Blant foredragsholderne på konferansen 17. oktober finner du:

Silvija Seres, matematiker og teknologiinvestor
Harald Øvland, avdelingsdirektør for skoleanlegg, Utdanningsetaten, Oslo kommune
Espen Pedersen, faglig leder og partner, Lund + Slaatto arkitekter
Aat Vos, kreativ guide, arkitekt og forfatter, Nederland
Gunnar Bøyum, administrerende direktør Aspelin Ramm Eiendom AS

18. oktober kan du velge mellom fem ulike verksteder

  • Tema: Næringslivets plass i fremtidens sentrum
  • Tema: Grønn mobilitet
  • Tema: Sammensatte anlegg for idrett, kultur og skole
  • Tema: Bibliotekene som motor for stedsutvikling
  • Tema: Barn i byen

Last ned flyer

Fullstendig program publiseres første uke i august.

PÅMELDING via nettsidene til Møre og Romsdal fylkeskommune