Velkommen til Ulsteinvik i oktober!

Perann Sylvia Stokke, 06.04.2018

BYLIVkonferansen 2018 arrangeres i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune og Ulstein kommune.

Byliv, arbeidsliv, hverdagsliv. Byplanleggingen skal balansere hensynene, men kan vi også sørge for å spille hverandre gode? Hvordan skaper vi gode lokalsamfunn gjennom målbevisst næringsutvikling? Hva kan næringslivet vinne på å engasjere seg i stedsutviklingen?

I et internasjonalt perspektiv har Norge unike muligheter for å tiltrekke seg de beste hodene, gjennom kombinasjonen av kunnskapsmiljøer i toppklasse, nærheten mellom arbeid, bosted og natur, og ikke minst rammevilkårene for familieliv. Men hvordan forvalter vi denne merkevaren «Norge» i planleggingen av våre byer og småsteder? Kan vi jobbe frem en kultur for målrettet samarbeid mellom næringslivet og kommunene, i utviklingen av konkurransekraftige og attraktive livsmiljøer?

BYLIVkonferansen vil presentere byer, bedrifter og prosjekter som går foran og viser vei for fremtidens lokalsamfunn. 17. oktober byr vi på en serie inspirerende og matnyttige foredrag, og dagen etter legger vi til rette for nettverkssamlinger og befaring av nye Ulstein Arena.

Tid: 17.+18. oktober 2018
Sted: Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik

Påmeldingen åpner i juni.