Om oss

09.08.2016

BYLIVsenteret er et initiativ i regi av Norske arkitekters landsforbund (NAL). Gjennom forbildeprogram som Framtidens byer og Framtidens bygder har vi bygget opp betydelig kunnskap og erfaring om bærekraftig stedsutvikling – og hva som faktisk fungerer. Med etableringen av senteret sikrer vi at alle kommuner kan få tilgang til denne kunnskapen.

Vi er en strategisk samarbeidspartner for kommuner som er, eller skal i gang med, prosjekter innen bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Vi tilbyr faglige råd og praktisk bistand i alle faser, og gir din kommune nødvendig kunnskap og gode verktøy for å kunne planlegge, bygge og drifte en by eller tettsted i tråd med nasjonale mål.

BYLIVsenteret jobber for en bred og helhetlig forståelse av bærekraftbegrepet med et likeverdig forhold mellom sosial-, økonomisk- og miljømessig bærekraft.

 

llustrasjon Kystbyen Brekstad
Arkitekt: Dyrvik arkitekter, Asite og Architectopia