Framtidsvisjonar for den urbane fjordlandsbyen Sandane

Gjennom parallelloppdraget har kommunen fått gode innspel og konkrete løysningsforslag for korleis utvikle Sandane til ein meir attraktiv og berekraftig tettstad.

Stinn brakke i Nesbyen

Arkitektgruppene DRMA og Arkitema la 19. juni frem sine fremtidsbilder og handlingsplaner for Nesbyen. Disse stilles også ut på det lokale kjøpesenteret i sommer.

BYLIVsenteret er partner i nytt forskningsprosjekt

Til høsten starter et nytt forskningsprosjekt som skal gi svaret på hvilke bosettingsmønster som gir lavest klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv. SINTEF leder arbeidet og BYLIVsenteret er med som partner.

BYLIVsenteret + Oslo Urban Arena

BYLIVsenteret bidrar med en sesjon på Oslo Urban Arena 20. september. I samarbeid med NIBR og TØI ser vi nærmere på hvilke muligheter den multifunksjonelle byen kan gi oss.

BYLIVsenteret Fagseminar 2017: Kommunen som endringsagent

I år ser vi nærmere på hvordan kommunen selv kan være driver og endringsagent i by- og tettstedsutviklingen.

Skien nytenker biblioteket

Sambruk er stikkordet når Skien kommune skal bygge nytt bibliotek, et Ibsen besøkssenter og et utvidet servicesenter for innbyggerne. Gjennom en arkitektkonkurranse skal man se på mulighetene for å integrere disse funksjonene og gi det en ny ramme i et nytt bygg i Skien sentrum.

Ny medarbeider i BYLIVsenteret

Sivilarkitekt Andreas Fadum Haugstad er ansatt som prosjektleder i NALs fagavdeling fra 1. april 2017. Han skal primært arbeide med oppgaver knyttet til NALs satsing på Bylivsenteret, men vil også ha andre oppgaver knyttet til fagavdelingens aktiviteter.

Nesbyen + fjellet = sant

Hyttefolket i fjellet inviterer Nes kommune til et samarbeid om å gjøre Nesbyen til et levende og attraktivt sentrum, hvor det er godt å bo, leve og arbeide og der hytteeierne og besøkende trives og handler.

Parallelloppdrag om nye Nittedal sentrum

Nittedal kommune inviterer konsulentteam innen arkitektur og plan til et honorert parallelloppdrag for å få innspill til hvordan Rotnes kan bli et attraktivt og klimavennlig møtested for hele kommunen.

Hva skjer i BYLIVsenteret?

BYLIVsenteret bistår kommuner i deres arbeid med bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Senteret ble startet opp av Norske arkitekters landsforbund i 2016 og har nå noen måneders drift bak seg. Hvordan er responsen ute i kommunene og hva står på agendaen i 2017? Vi har snakket med leder Alf Waage.

Tromsø nytenker sin områdeutvikling

Parallelloppdraget for Nordbyen som ble avsluttet høsten 2016 har gitt impulser til å nytenke måten Tromsø kommune driver områdeutvikling på.

BYLIVsenteret på Statsbudsjettet 2017

Norske arkitekters landsforbund fikk to millioner for å starte opp BYLIVsentret i 2016 og har nå fått et driftstilskudd på samme beløp i 2017.

Folkevalgtprogram for KS

NAL ved BYLIVsenteret og NIBR har laget en fagdag om bærekraftig by- og tettstedsutvikling som nå tilbys politikerne i alle norske kommuner.

Fremtidens fiskevær i gang

Flakstad kommune, som ligger i hjertet av Lofoten, har ambisjoner om å utvikle fremtidsrettede fiskevær hvor fiskeri, turisme, kunnskap og hverdagsliv lever i en fruktbar symbiose.

Les mer om BYLIVsenteret

Lurer du på hva BYLIVsenteret er og hva vi kan tilby? Vi har laget et hefte som du kan laste ned eller dele med andre.

Nytt parallelloppdrag i Sandane

Gloppen kommune ønsker forslag til hvordan Sandane sentrum skal utvikles framover som en urban fjordlandsby.

Nettkurs: Sykkelen som byutvikler

På dette nettkurset får du presentert gode eksempler fra både små og store byer, samt ferske veiledere til hjelp for deg som arbeider med planlegging, utvikling og detaljering av gode sykkelløsninger.

Lansering

NAL etablerer Bylivsenteret fordi vi ser et økende behov for en nasjonal aktør som på en effektiv måte kan bistå kommunene i deres arbeid med bærekraftig by- og tettstedutvikling.

Arendalsuka

Bylivsenteret på Arendalsuka 2016.