Kommunesammenslåing: Ny giv for småstedene?

Perann Sylvia Stokke, 06.04.2018

Årets BYLIVseminar arrangeres 28. august. Arrangementet er gratis og vil bli strømmet.

Kommunereformen har i media vært preget av konflikter, politiske skillelinjer og manglende tillit. Det har blitt skapt et bilde av at kommunesammenslåing vil ta livet av småstedene, og skape vinnere og tapere. Kan vi snu dette til et positivt fokus på reformens muligheter for utvikling av gode lokalsamfunn?

Vi inviterer noen av de beste eksemplene i Norge, politikere og planleggere, og ønsker velkommen til åpent møte og debatt om hvordan kommunereformen kan brukes til å skape gode steder å leve.

Tid og sted: kl 10:00-15:00, Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo

Programmet lanseres primo juni.