Kommunesammenslåing: Ny giv for småstedene?

Perann Sylvia Stokke, 21.02.2018

Årets fagseminar i regi av BYLIVsenteret arrangeres 31. mai på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementet er gratis og vil bli strømmet.

Kommunereformen har i media vært preget av konflikter, politiske skillelinjer og manglende tillit. Det har blitt skapt et bilde av at kommunesammenslåinger vil ta livet av de små stedene, og skape vinnere og tapere. Kan vi snu dette til et positivt fokus på reformens muligheter for utvikling av gode lokalsamfunn? Vi inviterer noen av de beste eksemplene i Norge, politikere og planleggere, og ønsker velkommen til åpent møte og debatt om hvordan vi sammen kan skape gode steder å leve.

Tid: Torsdag 31. mai, kl. 10:00-16:00

Sted: Litteraturhuset, Oslo/ Wergeland

Pris: Gratis

Programmet publiseres i mars.

Meld deg på

 

Bilde øverst: Nøtterøy sentrum sett fra vest, ca 1968. Kilde: Flickr/Vestfoldmuseene.