Kommunesammenslåing: Ny giv for småstedene?

Perann Sylvia Stokke, 06.04.2018

Årets BYLIVseminar arrangeres 31. mai på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementet er gratis og vil bli strømmet.

Kommunereformen har i media vært preget av konflikter, politiske skillelinjer og manglende tillit. Det har blitt skapt et bilde av at kommunesammenslåing vil ta livet av småstedene, og skape vinnere og tapere. Kan vi snu dette til et positivt fokus på reformens muligheter for utvikling av gode lokalsamfunn?

Vi inviterer noen av de beste eksemplene i Norge, politikere og planleggere, og ønsker velkommen til åpent møte og debatt om hvordan kommunereformen kan brukes til å skape gode steder å leve.

Meld deg på

PROGRAM

09:30 Registering og mingling      
10:00   Velkommen   Alf Waage, BYLIVsenteret 
10:05 Kommunereformen – en god visjon, men hvorfor så stor motstand?   Liv Kari Eskeland, stortingsrepresentant Høyre
10:20 Hva er livskvalitet og hvordan kan vi måle det?   Janne Strandrud, seniorrådgiver Helsedirektoratet
10:40 Case: Hallingdal - Livskvalitet som strategi   Knut Arne Gurigard, Regionrådet for Hallingdal
10:55 Pinsettplanlegging   Øystein Bull-Hansen, BYLIVsenteret
11:15 Lunsj    
12:00 Case: Indre Østfold - nødvendigheten av å tenke stedsutvikling   Thor Hals, ordfører i Askim kommune
12:20 Case: Landsbyen Iveland tar form   Gro Anita Mykjåland, ordfører i Iveland kommune i samtale med Trude Risnes, seniorrådgiver Distriktssenteret og Andreas Fadum Haugstad, fagrådgiver BYLIVsenteret
12:40 Case: Granvin Herad - fra kommune til bygd   Trude Hoflandsdal Letnes, rådmann i Granvin herad
12:55 Lykkelig som liten - finnes det alternativer til økonomisk vekst?   Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom Eika Gruppen
13:25 Pause 15 min.    Overgang til DOGAs arrangement BYGLød! med start kl. 14:00. Det vil bli satt opp taxi (el-bil) for alle som ønsker.
13:45 Debatt   Debattdeltakere: Alle innledere + Trude Risnes, Distriktssenteret. Ordstyrer: Øystein Bull-Hansen, BYLIVsenteret
14:25 Avslutning   Alf Waage, BYLIVsenteret
14:30 Slutt    
       
       

Bekreftede innledere:

Liv Kari Eskeland

Liv Kari Eskeland, arkitekt og stortingsrepresentant for Høyre
Kommunereformen er en nødvendighet, men også en stor mulighet for de som griper den.

 

 

 

5015276_1853316Thor Hals, ordfører i Askim
Når fem kommuner skal slås sammen til Indre Østfold står bruk av stedsanalyser, medvirkning og mulighetsstudier sentralt. Thor Hals leder arbeidet med å etablere Indre Østfold og skal fortelle hvordan de jobber og hvorfor kunnskap om stedenes kvaliteter og særpreg er avgjørende for å lykkes med å skape gode lokalsamfunn.

 

jan-standingJan-Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen
Hva med de stedene som ikke kommer til å oppleve vekst i innbyggere og arbeidsplasser? Finnes det et alternativ til «tradisjonell» vekst? Kan man være lykkelig som liten og i stedet foredle og videreutvikle de kvalitetene man har? I sitt foredrag vil Andreassen blant annet presentere eksempler fra Japan.

 

Tid: Torsdag 31. mai, kl. 10:00-16:00

Sted: Litteraturhuset, Oslo/ Wergeland

Pris: Gratis

Informasjon om innledere og program publiseres fortløpende.

Meld deg på

Arrangementet vil bli tilrettelagt for de som ønsker å delta på DOGAs arrangement "Levende lokaler" med start kl 14.00. Lenke til DOGAs arrangement her 

Bilde øverst: Borgheim på Nøtterøy, ca 1968. Kilde: Flickr/Vestfoldmuseene.