Foredragsholdere – BYLIVkonferansen 2019

29.05.2019

Her kan du lese mer om foredragsholderne på konferansen og temaene de skal snakke om

Se programmet for BYLIVkonferansen 2019
Praktisk informasjon om påmelding, transport og overnatting  

BY på fellesskap! Vindmøllebakken bofellesskap i Stavanger

Første byggetrinn i Vindmøllebakken bærekraftige bofellesskap er nå ferdig og beboerne har endelig flyttet inn. Dette prosjektet og den kollektive boformen har skapt enorm interesse. I tillegg til å møte den økende etterspørselen etter nye boformer, sparer beboerne ressurser gjennom delte arealer og funksjoner og tar del i et sosialt fellesskap.

Randi deler sine refleksjoner om prosessen og utfordringene med å få realisert nye prosjekt av denne typen.

-Hva har man lært i prosessen og hvordan kan man enklere få til tilsvarende prosjekter?

Randi Augenstein
Daglig leder og arkitekt
Arkitektfirma Helen & Hard

Randi er arkitekt og daglig leder i Helen & Hard. Hun har jobbet med alt fra bolig til kultur- og opplevelsesbygg, med spesielt fokus på sosial bærekraft og brukertilpasning.  Randi er prosjektleder for en ny boligmodell; ”Gaining by Sharing” som gir fordeler til både beboere og samfunn.

Microsoft Word - Tekst om foredag_foredragsholdereMicrosoft Word - Tekst om foredag_foredragsholdere 

 

Paradigmeskifte i mellomstore byer

Hvordan vil klimaendringer og den teknologiske, økonomiske og demografiske utvikling påvirke livet for ulike befolkningsgrupper i små og mellomstore norske byer?

Hva kan man som lokalsamfunn gjøre for å møte utfordringene og utnytte de mulighetene som denne utviklingen åpner? Kan teknologi, brukt på riktig måte, hjelpe oss til å leve mer sosiale liv, eller vil det fortrenge direkte menneskelig kontakt?

Hvordan kan fysiske omgivelser og aktiv tilrettelegging bidra til en ønsket samfunnsutvikling?

Jesper Bo Jensen
Direktør
Fremforsk - Center for Fremtidsforskning, ph.d.

Jesper er fremtidsforsker med over 25 års erfaring i å analysere hvordan samfunn, byer, boliger og byggeri vil utvikle seg framover.

Han har utarbeidet scenarier og strategier for en lang rekke virksomheter og organisasjoner, - både private og offentlige. Jesper har også jobbet med adskillige planleggings- og utviklingsoppgaver for en rekke danske kommuner, herunder næringsstrategier, byutviklingsstrategier og strategier for boligområder.

Microsoft Word - Tekst om foredag_foredragsholdereMicrosoft Word - Tekst om foredag_foredragsholdere

Strategisk byledelse: - Hvorfor og hvordan?

Hvordan kan man bruke byene som løftestang for samfunnets utvikling? Hvordan kan man gi retning og få det beste ut av stedets potensiale?

DAC (Dansk Arkitektur Center) har i 8 år gitt etterutdanning i strategisk byledelse for kommunale toppledere, politikere og plansjefer. Nå har snart alle kommuner i Danmark deltatt og DAC sitter med erfaringer og gode eksempler på byer som har brukt strategisk byledelse som verktøy. 

Lars Fjendbo Møller
Seniorprosjektleder
DAC (Dansk Arkitektur Center)

Lars er utdannet kulturgeograf med fokus på byplanlegging. Som geograf har Lars bred kunnskap om kommunenes utvikling og de mange perspektiver og hensyn byplanlegging fordrer.

Hos DAC er Lars seniorprosjektleder og jobber bredt med utvikling og formidling av kunnskap om byplanlegging, -prosesser, og -trender. Lars er bl.a. ansvarlig for kompetanseutviklingsforløpene Strategisk byledelse for kommunale toppledere.

Microsoft Word - Tekst om foredag_foredragsholdereMicrosoft Word - Tekst om foredag_foredragsholdere

Forbrukeradferd og nye konsepter i by

Handelen sliter og byene er i endring. Hva skal vi satse på i byene og hvordan kan handelen tilpasse seg den nye generasjonen forbrukere? Hva betyr det for by- og næringsutvikling?

Marit vil både ta oss gjennom utfordringer og vise mulighetene som byr seg i framtidens digitale byer.

Marit Jensen
Daglig leder, gründer
People & Places

Marit jobber i et nettverk med dyktige folk innenfor ulike aspekter av byutvikling, kommunikasjon, involvering, og digitale løsninger for kommunikasjon og «stewardship». Hun har solid erfaring innen destinasjonsutvikling, programmering, konseptualisering av bygulv, handelsdestinasjoner, leder workshops, men også større utviklingsprosjekter innen eiendomsutvikling. Det handler om å bruke «design think-prinsipper» i eiendoms-/byutvikling. Marit bistår bl.a. i arbeidet med Handlingsprogram for Tønsberg sentrum og vil fasilitere en workshop i de parallelle sesjonene i konferansen.

 

Microsoft Word - Tekst om foredag_foredragsholdereMicrosoft Word - Tekst om foredag_foredragsholdere

Kristiansand byr på livet!

Kristiansand har gjennomført et skifte i bypolitikk fra mange etableringer utenfor bykjernen til tydelig satsing på utvikling av sentrum og kobling av den gamle sentrumskjernen med etterkrigstidens utbygging.

Det har vært en lang vei til målet, men i 2018 ble Kristiansand kåret til årets mest attraktive by.

Hvilke erfaringer har Kristiansand etter samarbeidet mellom kommunen, privat næringsliv og regionale myndigheter? Hvilke utfordringer har det vært?

Ragnar Evensen
Konstituert rådmann
Kristiansand Kommune

Ragnar er utdannet sivilarkitekt med fordypning i byplanlegging. Han er kommende direktør for miljø, byutvikling og teknisk i Nye Kristiansand kommune fra 2020. Som teknisk direktør har Ragnar hatt en ledende rolle i utviklingen av Kristiansand sentrum siden 2006. Han har vært jurymedlem i flere regionale og nasjonale arkitekt- og byplankonkurranser og har inntil nylig skrevet en fast spalte ”Byplaner” i regionsavisen Fædrelandsvennen.

Microsoft Word - Tekst om foredag_foredragsholdereMicrosoft Word - Tekst om foredag_foredragsholdere

Hendelser på Nyhavna

I påvente av store byutviklingsprosjekter kan det være lurt med tiltak som bidrar til å skape en levende by underveis i transformasjonsprosessen. Hvordan kan byutviklingsfestivalen «Hendelser på Nyhavna» synliggjøre allerede eksisterende kvaliteter og aktiviteter? Hvordan kan man, gjennom intervensjoner av ulik art, pirre nysgjerrigheten på hva som skjer i framtiden? 

Nadja Sahbegovic
Arkitekt, prosjektleder Byliv Nyhavna
Trondheim Kommune

Nadja er utdannet arkitekt og har tidligere jobbet for bl.a. Agraff Arkitektur og Pir2 arkitekter. I løpet av årene som byplanlegger i Trondheim kommune har Nadja bl.a. vært prosjektleder for pilotprosjekt «En blå tråd». I dag er Nadja ansatt som prosjektleder for byliv Nyhavna, under rådmannen i Trondheim Kommune. De tre neste årene skal det utvikles strategi- og handlingsplan for ulike tiltak som kan bidra til å gjøre Nyhavna til en attraktiv bydel midlertidig og på lengre sikt.

Gro Rødne
Arkitekt. Førsteamanuensis
NTNU. Fakultet for arkitektur og design. Institutt for arkitektur og teknologi. Faggruppe FORM

Gro er utdannet arkitekt og er en av tre grunnleggere av Agraff arkitekter. På NTNU har Gro gjennom seks år hatt ansvaret for det første året av masterprogrammet i arkitektur. Siden 2014 har hun vært emneansvarlig for masterkurset «Making is Thinking. Gjennom «Making is Thinking» har hun sammen med bl.a. Blå tråd/ Trondheim byplankontor startet «Hendelser på Nyhavna».

Microsoft Word - Tekst om foredag_foredragsholdereMicrosoft Word - Tekst om foredag_foredragsholdereMicrosoft Word - Tekst om foredag_foredragsholdereMicrosoft Word - Tekst om foredag_foredragsholdereMicrosoft Word - Tekst om foredag_foredragsholdereMicrosoft Word - Tekst om foredag_foredragsholdereMicrosoft Word - Tekst om foredag_foredragsholdere