BYLIVkonferansen 2019

Perann Sylvia Stokke, 29.05.2019

Tema for årets konferanse er BY PÅ LIVET - Hverdagbyen - Opplevelsesbyen. Velkommen til Tønsberg!

På årets BYLIVkonferanse i Tønsberg 17. og 18. september setter vi fokus på hverdagsbyen og opplevelsesbyen.

Hvordan kan vi sammen utvikle byene som livsarena, møteplass og identitetsbærer? Utviklingskraften ligger i et tett samspill mellom kommune, næringsliv, kulturaktører og frivillighet. 

Hvilke erfaringer har våre danske naboer med sin satsing på strategisk byledelse? Hvor viktig er samspillskulturen for å lykkes? Disse temaene danner utgangspunkt for en interaktiv dialog.

Bli med og la deg inspirere gjennom aktiv deltakelse på verksteder, kurs og befaringer og hør foredrag fra lokale og nasjonale aktører. Velg mellom seks ulike fordypningstemaer i de parallelle sesjonene. 

BYLIVkonferansen er viktig for alle dere som jobber med by- og stedsutvikling, både i det offentlige og private, eller dere som bidrar til levende byer gjennom politikk, private initiativ, frivillig arbeid. Velkommen til to aktive og inspirerende dager!

BYLIVkonferansen 2019 arrangeres av BYLIVsenteret i NAL og Vestfold Fylkeskommune i samarbeid med Tønsberg kommune og Tønsberg Sentrum.

Tid: 17.-18. september 2019
Sted: Quality Hotel Tønsberg

Last ned flyer

Les mer om foredragsholderne

Les mer om praktisk informasjon om påmelding, overnatting og transport

Collage_foredragsholdere 

Påmelding

Påmelding til BYLIVkonferansen, bestilling og betaling av rom på konferansehotellet samt deltagelse på sosial aften skjer elektronisk via TicketCo.  

Meld deg på her

  • Siste frist for påmelding er 1. september.
  • Bekreftelse av påmelding sendes som e-post umiddelbart til oppgitt e-postadresse.

Program 17. september

09:00
Registrering og kaffe

09:30
Velkommen til Tønsberg
Petter Berg, ordfører i Tønsberg kommune

Velkommen til BYLIVkonferansen
Konferansierer Gunnar Ridderstrøm, Citiplan og Alf Waage, leder, BYLIVsenteret

09:55
Paradigmeskifte i mellomstore byer
Jesper Bo Jensen, direktør i Fremforsk – Center for Fremtidsforskning, Århus

10:55
Forbrukeradferd og nye konsepter i by
Marit E. Jensen, rådgiver og gründer, People & Places

11:30
Kristiansand byr på livet!

Ragnar Evensen, konstituert rådmann, Kristiansand kommune

12:00
Lunsj

13:00
Hva skjer i Tønsberg? Samarbed om sentrumsutvikling
Øystein Hjørnevik, næringssjef i Tønsberg kommune og Cecilie B. Sørumshage, daglig leder Tønsberg sentrum AS

14:00
PARALLELLE SESJONER

1. Kulturminner, historie, tradisjonshåndverk og frivillighet som bylivsfaktorer | Byvandring og verksted
Cathrine S Engebretsen og Ragnar Orten Lie, kulturarv Vestfold fylkeskommune.

2
. Byverksted med innspill til konkrete tiltak for Tønsberg sentrum
Marit E. Jensen, People & Places og Cecilie B Sørumshagen, daglig leder Tønsberg Sentrum AS

3. Handel og næring som drivkraft for byliv. Er store endringer i varehandelen krise eller mulighet? Vi tar debatten.
Pål Egeland, Adm. Dir. Folksom AS, Michael Rask, adm. Dir. MR Group AS mfl.

4. Offentlige rom for hverdagsmennesket: Placemaking som metode for å skape sosialt bærekraftige byer
Aslaug Tveit, daglig leder Léva Urban design AS og Elin Anne Gunleiksrud, rådgiver folkehelse VFK

5. Byliv i knutepunkt - der alt skal skje?
Hilde Bøkestad, kom. sjef Larvik Kommune, Lars Haukeland, LPO arkitekter, Sverre Landmark, Hemfosa Inger Christensen, plansjef Holmestrand kommune og Tom Kristian Berger, Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter.

6. Horten – ikke helt A4 | Befaring til Horten
Silje Vaadal, kommunalsjef og Helge Etnestad, seniorrådgiver Horten kommune, Øyvind Trygstad VFK

16:30
Faglig program avsluttes – mellommåltid

18:00
Fra pub til pub mot Stasjonen

19:00
Middag og mingling på Stasjonen  

Onsdag 18. september

09:00
Velkommen
Konferansierer Gunnar Ridderstrøm, Citiplan og Linda Lomeland, plansjef Vestfold fylkeskommune

09:15
Norge rundt – kavalkade: Gode by- og sentrumsintiativ
Malin Sæther, kommuneplanlegger Hemne Kommune, Maren Hersleth Holsen, kom. dir Eidsberg Kommune m. fl.

09:50
BY på opplevelser!
Foredragsholder TBC

10:45
Strategisk byledelse: hvorfor og hvordan? | Oppspill til debatt
Lars Fjendbo Møller, senior prosjektleder DAC (Dansk Arkitektur Center)

11:15
Hva kjennetegner byer som lykkes? - Refleksjoner på funn i forskning | Oppspill til debatt
Knut Vareide, seniorforsker Telemarksforskning

11:30
Samhandlingskultur og strategisk byledelse
Dialog og debatt hvor deltagere inkluderes

12:00
Lunsj

13:05
Fra bilvei til folkegate - total forvandling på 48 timer, Thor Dahls gate Sandefjord
Kristin Flåtten kommunalsjef Sandefjord Kommune

13:10
BY på fellesskap! Vindmøllebakken bofellesskap i Stavanger - Om prosess, samarbeid og utfordringer
Randi Augenstein, daglig leder Helen & Hard arkitekter AS

13:50
Hendelser på Nyhavna, Trondheim
Nadja Sahbegovic, Prosjektleder byliv Nyhavna, Trondheim kommune og Gro Rødne, førsteamanuensis NTNU

14:30
Slutt

Meld deg på BYLIVkonferansen 2019