BYLIVkonferansen 2019

Perann Sylvia Stokke, 29.05.2019

Tema for årets konferanse er BY PÅ LIVET - Hverdagbyen - Opplevelsesbyen. Velkommen til Tønsberg!

BYLIVkonferansen 2019 ble direktestrømmet.

Se foredragene fra årets BYLIVkonferanse her

På årets BYLIVkonferanse i Tønsberg 17. og 18. september setter vi fokus på hverdagsbyen og opplevelsesbyen.

Bli med på BYLIVkonferansen og la deg inspirere gjennom aktiv deltakelse på verksteder, kurs, debatt og befaringer og hør foredrag fra lokale, nasjonale og internasjonale aktører. Møt kollegaer og fagpersoner fra hele landet!

Hvordan kan vi sammen utvikle byene som livsarena, møteplass og identitetsbærer? Utviklingskraften ligger i et tett samspill mellom kommune, næringsliv, kulturaktører og frivillighet. 

Hvilke erfaringer har våre danske naboer med sin satsing på strategisk byledelse? Hvor viktig er samspillskulturen for å lykkes? Disse temaene danner utgangspunkt for en interaktiv dialog.

Velg mellom seks ulike fordypningstemaer i de parallelle sesjonene; Kulturminner og historie som bylivsfaktorer, Blågrønne byrom, Handel og næring som drivkraft for byliv, Placemaking og folkehelse, Byliv i knutepunkt og By- og havneutvikling og BREEAM i Horten. Debatt, workshops og befaringer

Tirsdag kveld blir det Sosial Aften på Vestfolds nye møteplass Stasjonen. De lokale stjernekokkene Tom Victor Gausdal & Stian Floer, har tatt over gamle Tønsberg rådhus og vil friste ganene med råvarer fra Vestfold. 

BYLIVkonferansen er viktig for alle dere som jobber med by- og stedsutvikling, både i det offentlige og private, eller dere som bidrar til levende byer gjennom politikk, private initiativ, frivillig arbeid. Velkommen til to aktive og inspirerende dager!

Se video med hovedkonferansier Gunnar Ridderstrøm og Alf Waage fra BYLIVsenteret

BYLIVkonferansen 2019 arrangeres av BYLIVsenteret i NAL og Vestfold Fylkeskommune i samarbeid med Tønsberg kommune og Tønsberg Sentrum.

Tid: 17.-18. september 2019
Sted: Quality Hotel Tønsberg

Les mer om foredragsholderne

Les mer om praktisk informasjon om påmelding, overnatting og transport

Last ned programfolder (PDF)
 

Påmelding

Påmelding til BYLIVkonferansen, bestilling og betaling av rom på konferansehotellet samt deltagelse på sosial aften skjer elektronisk via TicketCo.  

Meld deg på her

  • Siste frist for påmelding er 1. september.
  • Bekreftelse av påmelding sendes som e-post umiddelbart til oppgitt e-postadresse
  • Når du melder deg på får du tilsendt lenke til påmelding til parallellsesjonene

Collage_foredragsholdere[1]Collage_foredragsholdere[1]

Program 17. september

09:00
Registrering og kaffe

09:30
Velkommen til Tønsberg
Petter Berg, ordfører i Tønsberg kommune

Praktisk informasjon om dagen ved konferansierer Gunnar Ridderstrøm, Citiplan og Alf Waage, BYLIVsenteret

09:55
Paradigmeskifte i mellomstore byer
Jesper Bo Jensen, direktør i Fremforsk – Center for Fremtidsforskning, ph.d., Århus

10:55
Forbrukeradferd og nye konsepter i by
Marit E. Jensen, rådgiver og gründer, People & Places.
Se video med Marit

11:30
Kristiansand byr på livet!

Ragnar Evensen, konstituert rådmann, Kristiansand kommune

12:00
Lunsj

13:00
Buss til Horten fra konferansehotellet for deltakerne på sesjon 6

13:00
Hva skjer i Tønsberg? | Samarbeid om sentrumsutvikling
Øystein Hjørnevik, næringssjef i Tønsberg kommune og Cecilie B. Sørumshage, daglig leder Tønsberg sentrum AS

14:00
PARALLELLE SESJONER

1. Kulturminner, historie, tradisjonshåndverk som bylivsfaktor. – Hvordan kan historisk identitet bli en ressurs for bylivet?
Cathrine S. Engebretsen og Ragnar Orten Lie, kulturarv Vestfold fylkeskommune.

2
. Utvikling av det blågrønne elementet. – Kanalrommet, hva skal vi fylle dette viktige byrommet med i norske byer?
Marit E. Jensen, People & Places og Cecilie B Sørumshagen, daglig leder Tønsberg Sentrum AS

3. Handel og næring som drivkraft for byliv. Er store endringer i varehandelen krise eller mulighet for sentrum? Vi tar debatten.
Pål Egeland, Adm. Dir. Folksom AS, Michael Rask, adm. Dir. MR Group AS mfl.

4. Placemaking som metode for å skape bærekratige byer og offenlige rom for hverdagsmennesket
Aslaug Tveit, daglig leder Léva Urban design AS og Elin Anne Gunleiksrud, rådgiver folkehelse VFK

5. Byliv i knutepunkt
Hilde Bøkestad, kom. sjef Larvik Kommune, Lars Haukeland, LPO arkitekter, Sverre Landmark, Hemfosa Inger Christensen, plansjef Holmestrand kommune og Tom Kristian Berger, Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter.

6. Horten – ikke helt A4 | Befaring til Horten (Buss fra konferansehotellet kl 13)
Silje Vaadal, kommunalsjef og Helge Etnestad, seniorrådgiver Horten kommune, Øyvind Trygstad VFK Eiendom.

Last ned oversikt over de parallelle sesjonene 

Teaser collageTeaser collage
 

16:30
Faglig program avsluttes – mellommåltid på konferansehotellet

18:00
Fra pub til pub mot Stasjonen eller historisk guidet omvei til Stasjonen. Oppmøte utenfor hotellet

19:00
Smak på Vestfold! Et uhøytydelig måltid med utsøkte råvarer og mingling på Stasjonen  

Onsdag 18. september

Konferansierer Gunnar Ridderstrøm, Citiplan og Hilde Hanson, Vestfold fylkeskommune

09:00
Et lite tilbakeblikk på gårsdagens hendelser

09:15
Norge rundt – kavalkade: Gode by- og sentrumsintiativ fra hele landet
Malin Sæther, kommuneplanlegger Hemne Kommune, Maren Hersleth Holsen, kommunaldirektør Stedsutvikling og innbyggerdialog, Indre Østfold kommune og Maria Molden, byarkitekt, Bergen kommune.

09:45
Samskaping som arbeidsform til å utvikle bærekraftige byer
Karin Lindgård, partner SoCentral

10:45
Strategisk byledelse: hvorfor og hvordan? | Oppspill til dialog
Lars Fjendbo Møller, senior prosjektleder DAC (Dansk Arkitektur Center)

11:15
Hva kjennetegner byer som lykkes? - Refleksjoner på funn i forskning | Oppspill til dialog
Knut Vareide, seniorforsker Telemarksforskning

11:30
Samhandlingskultur og strategisk byledelse
Dialog hvor deltagere inkluderes

12:00
Lunsj

13:00
Fra bilvei til folkegate – total forvandling på 48 timer
Ordfører Bjørn Ole Gleditsch, Sandefjord kommune.


BY på fellesskap! Vindmøllebakken bofellesskap i Stavanger - Om prosess, samarbeid og utfordringer
Randi Augenstein, daglig leder Helen & Hard arkitekter AS

13:50
Hendelser på Nyhavna, Trondheim
Nadja Sahbegovic, Prosjektleder byliv Nyhavna, Trondheim kommune og Gro Rødne, førsteamanuensis NTNU

14:30
Slutt

Med forbehold om programendringer. Oppdatert 7.9.2019

Last ned programmet som PDF

Meld deg på BYLIVkonferansen 2019