BYLIVkonferansen 2019: Sammen om det gode liv i sentrum

Perann Sylvia Stokke, 10.04.2019

Byene må møte fremtiden på en offensiv måte. Hvilke trender ser vi og hvordan kan vi fange opp disse i vår stedsutvikling slik at byene blir enda viktigere, både som steder å leve og besøke?

Velkommen til Tønsberg 17.-18. september 2019 – sett av datoene allerede nå!

BYLIVkonferansen er relevant for alle som jobber med stedsutvikling, i kommune og det private næringsliv eller deg som bare er interessert i by- og stedsutvikling.

Årets konferanse retter fokuset mot de mellomstore byene, og arrangeres av BYLIVsenteret i samarbeid med Vestfold Fylkeskommune.

– Stedsutvikling gjelder alle. Alle som driver med noe i et bysentrum er egentlig stedsutviklere, enten de er klar over det eller ikke. Dersom vi alle ble mer bevisst dette, ville vi komme mye lengre, sier Øystein Bull-Hansen, fagansvarlig i BYLIVsenteret.

I tillegg til konferanse blir det verksteder, kurs og befaringer. Konferansen avholdes på Quality Hotel Tønsberg.

Påmeldingen starter i mai.

Gikk du glipp av BYLIVkonferansen 2018? Her kan du se opptakene fra konferansen.